Spring til indhold

Global varehandel steg 0,7 pct. i august 2021. Årsvækstraten steg til 8,1 pct.

27.10.2021  08:34
I august steg den globale varehandel i faste priser med 0,7 pct. i forhold til juli, og var dermed 8,2 pct. højere end i august 2020, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor.

I forhold til fjerde kvartal 2019, dvs. før COVID-19 ramte verdenshandelen, er niveauet de seneste tre måneder 3,7 pct. højere.

Global varehandel august graf

Fremgangen i august i forhold juli kan især henføres til varehandelen ind og ud af Kina og andre asiatiske lande, hvilket er en vending i forhold til den svagere udvikling i de forrige to-tre måneder. Også USA's og Eurozonens udenrigshandel steg i august, men igen på baggrund af en svagere udvikling i månederne forud. I de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud er vareeksporten ud af Kina øget med 21 pct., hvor væksten i Eurozonen har været 6,6 pct. og USA’s har været 4,4 pct. I samme periode er vareeksporten fra Storbritannien faldet med 6,1 pct., og også eksporten ud af Afrika/Mellem-østen er faldet med 4,5 pct.

Global varehandel august tabel

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg: [email protected].