Spring til indhold

Regional tilgang for rejsevejledningerne for Europa træder i kraft i dag

11.12.2020  16:28
Der indføres i dag en regional tilgang til rejsevejledninger i EU- og Schengenlandene samt Storbritannien. 

Samtidig træder sundhedsmyndighedernes nye hovedanbefaling i kraft. Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene samt Storbritannien på baggrund af de seneste smittetal fra det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

For de lande, som oplyser regionale testdata til ECDC, vil der kunne åbnes for rejser til lavrisiko-regioner i karantæne-lande. Der vil også kunne frarådes rejser til højrisiko-regioner i åbne lande. Desuden frarådes alle ikke-nødvendige rejser til lande med betydelige indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark. I vurderingen af om et land eller region er åben eller i karantæne indgår desuden en række tekniske kriterier om testfrekvens, positivprocent og datatilgængelighed.

En nærmere beskrivelse af de danske rejserestriktioner for EU- og Schengenlandene samt UK, herunder uddybning af de tekniske detaljer, kan findes i dette faktaark.

Dagens opdatering betyder følgende ændringer i rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene samt Storbritannien:

Overblik over ændringer i rejsevejledninger pr 11-12-2020

Se et samlet kort over hhv. åbne og lukkede lande og regioner i EU og Schengenlandene samt Storbritannien.

For nogle lande frarådes alle ikke-nødvendige rejser på grund af både for høje smittetal og indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark. Det gælder: Estland, Finland, Irland, Island, Letland, Nederlandene, Norge, Storbritannien, Tyskland og Ungarn.

Udenrigsministeriet anser erhvervsrejser for nødvendige rejser. Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til alle lande. Erhvervsrejsende bør dog altid undersøge, om landet har indrejserestriktioner over for erhvervsrejsende på den relevante ambassades hjemmeside.

En ny generel sundhedsanbefaling indføres. I dag ændres anbefalingen om selvisolation i 14 dage efter hjemkomst fra et orange land eller region. I stedet anbefales selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Isolationen kan brydes ved negativt testsvar foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark. I praksis vil der således fremover blive tale om selvisolation i fem dage fremfor – som nu – i 14 dage. Den nye sundhedsanbefaling gælder både nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Sundhedsmyndighederne anbefaler en PCR-test ved hjemkomst fra et land eller region, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

Erhvervsrejsende med fast bopæl i Danmark, som kommer tilbage til Danmark fra karantæne-lande eller højrisiko-regioner, er undtaget fra hovedanbefalingen. I stedet anbefales erhvervsrejsende at tage en test umiddelbart ved hjemkomst samt lade sig teste igen fire dage efter hjemkomst og til at gå i selvisolation. Test umiddelbart efter hjemkomst kan være PCR-test eller kviktest (antigen). Kviktest kan anvendes, hvis det er vigtigt for den rejsende at vende hurtigt tilbage til sin arbejdsplads.

Læs mere her.

Ændrede indrejseregler: For så vidt angår indrejse i Danmark anses alle lande i EU, Schengen og Storbritannien fra lørdag, den 12. december, kl. 00.00 (natten mellem fredag og lørdag) som karantæne- eller højrisikolande. I medfør af den nordiske mekanisme er Norge overgået til en regional ordning, idet landet er defineret som karantæneland. Denne regionale ordning betyder, at regionerne Agder, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark samt Trøndelag i Norge anses for åbne for indrejse, mens regionerne Oslo og Viken i Norge anses for højrisikoregioner. De øvrige nordiske lande leverer ikke regionale data om test og regionaliseres derfor ikke. Der gælder desuden særlige regler for grænselandet, dvs. Slesvig-Holsten, Sydsverige (Skåne og Blekinge len) og Vestsverige (Hallands og Västra Götalands len).

Det bemærkes særligt, at Norge fra lørdag, den 12. december, kl. 00.00 ikke længere anses for grænseland.

Læs mere om indrejserestriktionerne – herunder en fuldkommen oversigt over lande og regioner, der er åbne, i karantæne og højrisiko, samt hvad der gælder for indrejsende med bopæl i disse områder – på coronasmitte.dk.

Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan findes på um.dk.

Information om smittesituationen i EU og Schengenlandene samt Storbritannien kan findes på https://coronasmitte.dk/smittesituationeuropa