Spring til indhold

Grønland og Danmark præsenterer krav på kontinentalsoklen for FN i New York

18.08.2016  17:10
En embedsmandsdelegation fra Grønland og Danmark præsenterer den 17. og 18. august 2016 Kongeriget Danmarks krav (såkaldte delsubmissioner) på kontinentalsoklen ud for Grønlands kyst for FNs Sokkelkommission (Commision on the Limits of the Continental Shelf, ”CLCS”). 

De tre delsubmissioner vedrører områderne uden for 200 sømil fra Grønlands kyst mod syd, nordøst og nord – et område, som den danske regering og Naalakkersuisut i 2014 skriftligt gjorde krav på over for Sokkelkommissionen.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:

”Det er positivt at vi efter en lang proces med indsamling, bearbejdning og indgivelse af data for de tre områder, nu får mulighed for at præsentere kravene for Sokkelkommissionen. Nu ser vi frem til den konstruktive behandling og møderne med Sokkelkommissionen og til de efterfølgende forhandlinger med kyststater med overlappende krav. Hele forløbet med Kontinentalsokkelprojektet er et eksempel på det gode samarbejde indenfor rigsfælleskabet og med vore arktiske naboer.”

Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med, at Danmark og Grønland i dag i fællesskab kan præsentere vores krav på kontinentalsoklen ud for Grønlands kyst for Sokkelkommissionen. Det er en af milepælene i vores lange og omfattende samarbejde for at dokumentere og sikre vores krav, og dermed fastlægge Kongerigets ydre grænse. Derudover er det et vigtigt signal om, at vi aktivt støtter det internationale samarbejde om grænsedragning på et videnskabeligt og retligt grundlag. Det er afgørende for at bidrage til et fortsat fredeligt og konstruktivt samarbejde i Arktis”.  

Baggrund:
En stat har efter Havretskonventionen uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav uden for 200 sømil skal derimod understøttes af særlig dokumentation, der behandles af FN’s Sokkelkommission.

Kongeriget Danmark har sammen med Grønlands Selvstyre indgivet tre delsubmissioner for Grønland til FN’s Sokkelkommission. Den 15. december 2014 blev den tredje delsubmission for området nord for Grønland indleveret. Det drejer sig om et område på ca. 895.541 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands nordlige kyst. De to foregående delsubmissioner for Grønland var henholdsvis området syd for Grønland (ca. 114.929 km2) i juni 2012 samt området nordøst for Grønland (ca. 61.913 km2) i november 2013.

''

Der er konstateret overlap mellem Kongerigets delsubmission syd for Grønland og Islands submission fra 2009 samt Canadas delsubmission fra 2013. Herudover er der konstateret overlap mellem Kongerigets delsubmission nordøst for Grønland og Norges submission fra 2006. Endelig er der konstateret overlap mellem Kongerigets delsubmission nord for Grønland og Norges submission fra 2006 og Ruslands submission fra 2015.  

En omfattende dokumentation fra en række andre stater afventer allerede behandling af Sokkelkommissionen, og det er derfor vanskeligt at forudsige, hvornår behandlingen af Kongerigets krav går i gang. Selve behandlingen vil kunne vare flere år. Efter behandlingen i Sokkelkommissionen vil det være op til de relevante kyststater med overlappende krav at forhandle afgrænsningsaftaler.

Yderligere baggrundsmateriale samt sammendrag (”Executive Summary”) af delsubmissionerne kan findes på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside: www.a76.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Departementschef ved Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Jørn Skov Nielsen, på telefon +299 34 56 34
Presserådgiver for Udenrigsministeriet Dorte Mikkelsen, tlf. +45 50778698
Chefkonsulent Henning Dobson Fugleberg Knudsen, Folkeret og menneskeret, Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste, tlf. +45 41733883