Spring til indhold

3GF: Grøn vækst vejen frem

06.10.2012  15:13
200 ledere fra regeringer, virksomheder og internationale organisationer mødes den 8. og 9. oktober i København til Global Green Growth Forum, 3GF. Målet er at fremme en grøn omstilling af økonomien. 

For andet år i træk samles mere end 200 ledere fra regeringer, virksomheder og internationale organisationer i København i Global Green Growth Forum (3GF) for at drøfte konkrete tiltag, der kan fremme en opstilling til grøn vækst. 

Ministre fra lande som Danmark, Korea, Qatar, Kina, Frankrig, Kenya, Mexico mødes med virksomhedsledere fra danske og internationale virksomheder så som: Danfoss, Vestas, Novozymes, Samsung, Phillips, Nestlé, Safaricom, Deutsche Bank og med ledere fra Verdensbanken, regionale banker, UNEP og UNIDO.

Målet er at etablere eller sikre fremdrift i allerede eksisterende offentlig- private partnerskaber. 3GF arbejder for at udvikle og fremvise konkrete offentlige –private partnerskaber, som kan bidrage til at sikre en hurtig omstilling til en grøn økonomi. Allerede i dag udgør den grønne økonomi 5-10 pct. af det globale BNP – men det tal skal vokse væsentligt og hurtigt, hvis målsætningen om at sikre global fattigdomsbekæmpelse skal ske samtidig med at miljøet, klimaforandringer og overudnyttelse af naturressourcer ikke forringer fremtidige vækstmuligheder.

Partnerskaberne skal give konkrete svar på; hvad regeringer skal gøre for at sikre de rigtige incitamenter til virksomheder og banker til at innovere og investere i grøn vækst; hvordan der sikres finansiering af omstilling til grøn; hvordan omstilling af elforsyningen med større integration af vedvarende energi i det kul/oliebaserede energisystem kan sikre; og meget mere.

Der vil også være drøftelser af grøn omstilling i konkrete lande, hvor hovedvægten er lagt på vækstøkonomier som Brasilien, Indonesien, Tyrkiet og Kina.

Fra dansk side deltager statsminister Helle Thorning-Schmidt, udenrigsminister Villy Søvndal, transportminister Henrik Dam Kristensen, erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, fødevareminister Mette Gjerskov, minister for klima, energi og bygninger Martin Lidegaard, handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr, miljøminister Ida Auken og udviklingsminister Christian Friis Bach.

Baggrund:
3GF blev etableret som et dansk initiativ i 2011i samarbejde med Korea og Mexico. I forbindelse med 3GF 2012 udvides partnerlande kredsen med Kina, Qatar og Kenya.

For yderligere information kontakt:
Susan Ulbæk, ambassadør, tlf: +45 25 26 75 14
Eva Grambye, chef for 3GF-sekretariatet, tlf: +45 41 90 41 28