Spring til indhold

Udsigt til pæn vækst i eksporten

14.12.2015  17:03
Vareeksporten forventes at stige med 5,5 pct. i 2015 og 6,3 pct. i 2016. Udenrigsminister Kristian Jensen glæder sig over udsigten og fremhæver særligt den meget stærke eksportfremgang i årets første 10 måneder til USA på 27 procent og til Kina på 23 procent, som lover godt for fremtiden.

Udenrigsministeriets nye Eksportudsigt og Finansministeriets Økonomiske Redegørelse viser, at basisvareeksporten forventes at stige med 5,5 pct. i 2015 og 6,3 pct. i 2016.

Udenrigsminister Kristian Jensen siger:

”Det er positivt, at Eksportudsigten forventer et godt resultat for vareeksporten i 2015 og 2016. Særligt vil jeg fremhæve en meget stærk eksportfremgang i årets første 10 måneder til USA på 27 procent og til Kina på 23 procent, som lover godt for fremtiden.

For vareeksporten som helhed er det dog bekymrende, at udviklingen har stået stort set i stampe i det seneste halve år, og at beholdningen af eksportordrer fortsat er på et relativt lavt niveau set i forhold til tidligere år. Det indikerer, at danske eksportvirksomheder har det vanskeligt på trods af medvind fra valutakurs, lav rente og forbedret konkurrenceevne. Derfor bliver de kommende måneder afgørende for, om vi realiserer eksportforventningen i år.

Fra regeringens side sætter vi nu ekstra ind for at få endnu flere små og mellemstore virksomheder til at tage springet ud på markederne. Nærmarkederne er det naturlige første skridt for de fleste. Derfor har vi besluttet at styrke Eksportrådets særlige tilbud til de mindre virksomheder, og ikke mindst gøre det nemmere for dem at deltage på messer og andre fremstød i udlandet.

Et øget fokus på små og mellemstore virksomheder vil også være afspejlet i regeringens kommende Tysklandsstrategi, der lanceres i det nye år. Vi har ligeledes øget vores indsats markant for de mere eksporterfarne små og mellemstore virksomheder i forhold til at få dem ud på nye eksportmarkeder. Og vi vil i 2016 have cirka 75 virksomheder i gang med det langvarige og meget intensive VITUS-forløb, som er Eksportrådets eliteprogram for dygtige eksportører, der vil i gang på nye markeder.

Regeringen vil derudover gøre en ekstra indsats for at bane vej for erhvervslivet til nye potentielle markeder. I starten af det nye år står jeg i spidsen for et eksportfremstød til Iran med 58 deltagende virksomheder,” siger Kristian Jensen. 

Udenrigsministeriets eksportudsigt udkommer fire gange om året, og er en fremskrivning af væksten i den danske vareeksport på baggrund af en analyse af Danmarks 80 største danske eksportmarkeder.

Læs Eksportudsigten her.

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 4186 5975