Spring til indhold

Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde tirsdag den 23. juni 2020 kl. 13.30.
Fra regeringen deltager statsministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren. Følgende emner er på dagsordenen:

  1. Afrapportering fra videokonference for medlemmerne af Det Europæiske Råd den 19. juni 2020
  2. COVID-19 opfølgning
  3. Internationale operationer
  4. FN’s Menneskerettighedsråd