Spring til indhold

Udenrigsministeren sender lovforslag i offentlig høring

24.08.2016  11:46
Udenrigsminister Kristian Jensen ønsker på udvalgte områder at ændre den eksisterende lov om Danmarks samarbejde med udviklingslande. Derfor sendes forslag til ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde i offentlig høring.

Udenrigsminister Kristian Jensen sender forslag til ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde i offentlig høring. En opdatering af loven skal sikre at loven stadig er tidsvarende, bl.a. ved at indskrive FN’s nye verdensmål som en central del af grundlaget for dansk udviklingssamarbejde. Med lovudkastet foreslås yderligere en justering af formatet for den årligt fremlagte 4-års-plan for udgiftsrammer og en afbinding af det eksplicitte krav om dansk økonomisk interesse i investeringer gennem Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU). Der lægges samtidig op til at slanke strukturen for den udviklingspolitiske rådgivning af udenrigsministeren, ved at sammenlægge Udviklingspolitisk Råd og Bevillingskomitéen.

Høringen kan findes på Høringsportalen