Spring til indhold

Dansker skal rådgive NATO om ny teknologi

Cecilia Bonefeld-Dahl, direktør for DIGITAL EUROPE, skal være med til at rådgive NATO om, hvordan Alliancen fastholder sit teknologiske forspring i det digitale 21. århundrede.

Krige udkæmpet af robotter, megasværme af selvstyrende droner, avancerede cyberangreb og kvantecomputere, der kan bryde alle koder. Det er blot nogle af de scenarier, Danmark og vores allierede kan komme til at stå over for i fremtiden.

NATO’s generalsekretær udpeger nu en ekstern højniveau-rådgivergruppe, der skal rådgive NATO om, hvordan Alliancen fastholder sit teknologiske forspring i en tid, hvor teknologipolitik i høj grad også er sikkerhedspolitik, og tech-industrien spiller en fremtrædende rolle.

Generalsekretæren har udpeget danske Cecilia Bonefeld-Dahl, direktør i brancheorganisationen DIGITAL EUROPE, blandt gruppens tolv medlemmer.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Med udnævnelsen kommer Danmark med helt inde i maskinrummet på et område i rivende udvikling med direkte indflydelse på danskernes sikkerhed og tryghed. NATO skal være på bolden og forsvare sit teknologiske forspring.

Cecilia Bonefeld-Dahl bringer stor ekspertise og mange års erfaring fra den digitale sektor ind i NATO’s rådgivergruppe. Valget af hende er også en anerkendelse af Danmarks førerposition på det digitale område og viser, at vi her kan noget, som efterspørges af vores allierede.”

Cecilia Bonefeld-Dahl udtaler:

”Jeg glæder mig til at skulle rådgive NATO om ny teknologi. Meget af teknologiudviklingen i den private sektor har bredere samfundsmæssige konsekvenser, også for sikkerhedssamarbejdet i NATO. Jeg ser derfor frem til at bringe min viden og erfaring ind i NATO’s arbejde med ny teknologi. Forhåbentlig kan jeg bringe nogle perspektiver til bordet, der ikke altid har bevågenhed i en forsvarsalliance.”

Baggrund

På stats- og regeringschefernes møde i London den 3.-4. december 2019 vedtog NATO en køreplan for, hvordan Alliancen skal tilpasse sig teknologiudviklingen. Danmark spillede en ledende rolle i forhandlingerne om køreplanen, der indeholder arbejdsspor om bl.a. kunstig intelligens, kvanteteknologi og samarbejdet med tech-industrien. Sideløbende med indsatsen i NATO arbejder Danmark også i andre internationale fora, bl.a. EU og FN, på at fremme internationalt samarbejde om ansvarlig brug af ny teknologi baseret på demokratiske værdier og respekt for menneskerettighederne.

Pressekontakt:

Udenrigsministeriets pressevagt: pressevagten@um.dk