Spring til indhold

Ændrede rejsevejledninger pr. 22. oktober 2020

22.10.2020  16:00
Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for lande inden for EU/Schengen og Storbritannien på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. 

I denne uge tilføjes Cypern (47,9), Letland (35,6), og Tyskland (42,1) til listen over lande, hvor alle ikke-nødvendige rejser frarådes på grund af et for højt antal smittede på baggrund af tallene fra SSI.

Inden for EU/Schengenlandene og Storbritannien fraråder Udenrigsministeriet nu alle ikke-nødvendige rejser til Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrig, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanet og Østrig på grund af smittetallene.

Den nordiske mekanisme er aktiveret for Sverige, hvor regioner i landet med smittetal under 30 fortsat holdes åbne (gul). I denne uge frarådes rejser til fire nye regioner: Norrbotten, Skåne, Sörmland og Västra Götaland på grund af smittetallene. Fem regioner i Sverige er fortsat åbne: Gävleborg, Kalmar, Värmland, Västerbotten og Västernorrland. En samlet oversigt over åbne og lukkede regioner i Sverige kan ses i rejsevejledningen for Sverige.

Der gælder særlige regler for Sverige og for Slesvig-Holsten i Tyskland, idet regioner med smittetal under 30 holdes åbne. Det gælder både for rejse til og fra regionerne. Selvom regionerne Blekinge, Halland og Skåne har smittetal over 30 vil personer med bopæl i Blekinge, Halland eller Skåne fortsat kunne indrejse i Danmark enten med et anerkendelsesværdigt formål eller ved at fremvise en negativ COVID-19-test ved indrejse, da der i modellen gøres en særlig undtagelse for grænseregioner i Sverige. Der gælder endvidere særlige regler for grænseregionen Slesvig-Holsten, som dog har et smittetal under 30 og dermed holdes åben. Det gælder både for rejse til og fra regionen.

Som følge af andre landes indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark, frarådes alle ikke-nødvendige rejser til Estland og Finland. Derudover frarådes alle ikke-nødvendige rejser til Irland, Island, Letland, Litauen, Nederlandene, Schweiz, Storbritannien og Ungarn på grund af både et for højt smittetal og indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark.

For så vidt angår indrejse i Danmark vil det fra lørdag den 24. oktober 2020 kl. 00.00 kræve et anerkendelsesværdigt formål at indrejse i Danmark for personer med bopæl i Cypern, Letland og Tyskland (med undtagelse af Slesvig-Holsten), ligesom det er tilfældet for Andorra, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige (dog med visse undtagelser), Tjekkiet, Ungarn, Vatikanet og Østrig. Det betyder i forhold til indrejsereglerne, at disse lande fra dette tidspunkt anses for ”karantænelande”. Læs om indrejsereglerne hos Rigspolitiet.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er primært rettet mod danske turistrejsende. Erhvervsrejser er ofte nødvendige rejser, og erhvervsrejsende frarådes i så fald ikke at rejse til et land, som er orange. Det er op til den enkelte virksomhed og medarbejder at vurdere, om en erhvervsrejse er en nødvendig rejse. Vi opfordrer til, at virksomhederne og deres medarbejdere følger Udenrigsministeriets særlige rejseråd til erhvervsrejser og holder sig opdaterede om lokale rejserestriktioner på den relevante ambassades hjemmeside.

I modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande opfordres rejsende til at lade sig teste efter hjemkomst fra rejser til en region, hvor smittetallet stiger til 50 eller flere nye smittede per 100.000 indbyggere per uge. Regionerne er i denne uge Ida-Viru Maakond i Estland, Pohjanmaa i Finland og Dytiki Makedonia i Grækenland.

Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan findes på um.dk