Spring til indhold

Relancering af den Danske Nødhjælpspulje DERF

09.09.2021  15:06
I dag relanceres den Danske Nødhjælpspulje DERF. Puljen har været i udbud og forsætter i perioden 2021-24 under CISU/Red Barnets puljeforvaltning.

Der er over finansloven afsat 25 mio. kr. årligt til DERF. Puljen kan søges af danske NGO’er uden strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet. Formålet er at give danske NGO’er og deres lokale partnere med eksisterende tilstedeværelse og kapacitet mulighed for at afbøde og respondere på akutte humanitære kriser.

DERF har i perioden 2017-19 allokeret 93,5 mio. kr. i støtte til 74 livreddende interventioner i 33 humanitære kriser relateret til konflikt, naturkatastrofer, klimaforandringer og Covid-19 pandemien og er et vigtigt bidrag til den samlede danske humanitære respons.

Læs mere om ansøgningsmulighederne på DERF’s hjemmeside.