Spring til indhold

Danmark støtter erklæring om religions- og trosfrihed i Sudan

11.09.2020  15:58
Danmark har som medlem af the International Contact Group for Freedom of Religion or Belief (ICG-FoRB) været med til at støtte udarbejdelsen af en fælles erklæring udsendt den 26. august 2020 om den positive udvikling for religions- og trosfrihed i Sudan.

Fælleserklæringen er initieret af Italien og støttet af Australien, Canada, Chile, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Storbritannien og USA. Den internationale kontaktgruppe for religions- og trosfrihed er et uformelt netværk med ca. 28 forskellige lande, der ledes af USA og Canada. 

Erklæringsteksten lyder: 

“The governments of Australia, Canada, Chile, Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Spain, Sweden, the United Kingdom and the United States of America welcome the process of democratic transition and reform undertaken by the Sudanese civilian-led transitional government during the last year, as well as the improvement of relations with its international partners.

We welcome the civilian-led government’s efforts to promote human rights and fundamental freedoms in the framework of its reform and national reconciliation process, which have led to significant improvements, such as the repeal of the public order law, the abolition of apostasy as a criminal offence, the abolition of the death penalty for children, amendments to male guardianship laws, the new policy on press freedom and the criminalization of female genital mutilation.

We particularly welcome Sudan’s steps forward in the field of freedom of religion or belief. We are confident that measures such as the provision of the right to freedom of religious belief and worship by the 2019 Constitutional Declaration, efforts to counter discrimination and hate based on religion or belief, the inclusion of Christmas among national holidays and the recent decriminalization of apostasy will positively contribute to the ongoing process of democratic transition and national reconciliation, and we stress the importance of their swift implementation. We also welcome additional steps, such as the appointment of a Coptic Christian on the Sovereign Council, the suspension of a law requiring Christian schools to conduct classes on Sundays, the disbanding of former-regime-appointed Church Councils, the opening of court proceedings for return of land confiscated from Christian communities by the previous regime, the welcoming of religious minorities back to Sudan and inter-religious workshops and discussions hosted by the Ministry of Religious Affairs and Endowment.

We are glad to note that such significant steps have been acknowledged and welcomed by a number of international partners, and we encourage Sudanese authorities to make further progress and to fulfill commitments made to date to promote and protect human rights, including freedom of religion or belief, particularly in considering Sudan’s election to the Human Rights Council for the 2020 to 2022 term.”

Baggrund: 

Regeringens indsats til fordel for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal blev lanceret i og en ny enhed blev oprettet under Udenrigsministeriet med virkning fra den 1. januar 2018. Enheden ledes af en ambassadør og særlig repræsentant for religions- og trosfrihed. Den danske regerings mål er at promovere religions- og trosfrihed globalt med en tilgang, der er solidt funderet i retten til religions- og trosfrihed som beskrevet i artikel 18 i FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske

Rettigheder og artikel 18 i FN’s Verdenserklæring. 

Indsatsen for religions- og trosfrihed indeholder fem spor: 1) Mobilisering af det internationale samfund for at promovere religions- og trosfrihed globalt, 2) Tematisk fokus på krydsfeltet mellem religions- og trosfrihed ligestilling mellem kønnene samt religions- og trosfrihed og Responsibility to Protect (R2P), 3) Geografisk fokus på EU's nærområde, herunder Mellemøsten og Nordafrika (MENA), 4) Samarbejdsprojekter om religions- og trosfrihed i udvalgte lande til dialog og samarbejde, hvor relevant og muligt, 5) Hjælp til forfulgte enkeltpersoner i forhold til religions- og trosfrihed.