Spring til indhold

Danmark sender læger og sygeplejersker til Rumænien for at hjælpe i forbindelse med COVID-19-pandemien

28.10.2021  12:03
Danmark udsender et hold af sundhedspersonale til Rumænien for at hjælpe i den kritiske situation, som det rumænske sundhedsvæsen står i. 
Med det danske sundhedsteam bestående af tre læger og seks sygeplejesker bliver det muligt at oprette yderligere kapacitet til intensivbehandling af COVID-19-patienter på et hospital i Rumæniens hovedstad, Bukarest. Der udsendes derudover en forbindelsesofficer fra Beredskabsstyrelsen til at koordinere indsatsen. Første del af teamet ankom onsdag aften til Bukarest. 

Sammensætningen af sundhedsteamet er sket i tæt dialog med de rumænske sundhedsmyndigheder via en udsendt fortrop fra Danmark fra Beredskabsstyrelsen, som også står for udsendelsen af personalet. Sundhedspersonalet, der besidder alle de nødvendige kompetencer for at kunne hjælpe i den aktuelle situation, vil være udsendt i 10 dage. De danske myndigheder fortsætter dialogen med Rumænien, herunder mulighed for eventuel forlængelse af indsatsen.

Danmark har tidligere doneret medicinsk udstyr til Rumænien i form af 15 mobile respiratorer og otte iltkoncentratorer til behandling af COVID-19-patienter. 

Det danske bidrag sker på baggrund af en anmodning om hjælp fra Rumænien via EU’s civilbeskyttelsesmekanisme. Beslutningen om udsendelsen af sundhedspersonalet til Rumænien er truffet af udenrigsministeren, sundhedsministeren og forsvarsministeren på baggrund af indstilling fra den tværministerielle taskforce for koordination af civile bidrag i internationale sundhedskriser. Indstillingen sker på baggrund af en konkret vurdering af sundhedsfaglige og udenrigspolitiske hensyn. Taskforcen består af Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet og Forsvarsministeriet og en række styrelser. Taskforcens mandat er at sikre, at der sker en hurtig, effektiv og korrekt håndtering af anmodninger fra udlandet om civil bistand. 

Bidraget til Rumænien vurderes ikke at medføre mærkbar belastning på det danske sundhedsvæsen, hvad angår såvel behandling af patienter med COVID-19, som håndtering af anden akut og planlagt aktivitet i sundhedsvæsenet. 


For yderligere information:
Udenrigsministeriets pressevagt: [email protected]
Sundhedsministeriets pressevagt: [email protected] 
Forsvarsministeriets pressevagt: [email protected] 
Beredskabsstyrelsens pressevagt: [email protected]