Spring til indhold

Jævn udvikling i vareeksporten i juni

09.08.2016  10:34
I juni 2016 steg vareeksporten 3,0 pct. i forhold til maj eksklusive værdien af energivarer, skibe og fly. Fremgangen er især trukket af Nederlandene og Tyskland, siger Udenrigsministeriets cheføkonom.

I juni 2016 steg vareeksporten 3,0 pct. i forhold til maj eksklusive værdien af energivarer, skibe og fly fremgår det af de seneste sæsonkorrigerede tal for udenrigshandelen, som Danmarks Statistik i dag har offentliggjort. Opgjort på samme måde er vareeksporten steget 2,2 pct. i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud og på 0,3 pct. på årsbasis.

Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

"Vareeksporten udvikler sig relativt jævnt med en stigning de seneste tre måneder på 2,2 pct. og 1,1 pct. de seneste seks måneder. På årsbasis er vareeksporten steget 0,3 pct., når der tages udgangspunkt i de sæsonkorrigerede tal og eksklusive skibe, fly og brændsel.

Set over de seneste tre måneder har vareeksporten været i fremgang til EU med 3,2 pct., især trukket af Nederlandene og Tyskland. Vareeksporten til USA er de seneste tre måneder faldet 1,1 pct., men på årsbasis steget 11,2 pct. Til BRIIKS er vareeksporten steget 4,6 pct., herunder en stigning til Kina på 4,3 pct. Vareeksporten til Rusland er de seneste tre måneder steget knap 9 pct., men på årsbasis er der tale om et fald på knap 22 pct. Dette mere end opvejes dog af en stigning til Kina på 13,2 pct. de seneste tolv måneder."

For yderligere information kontakt:
Jacob Warburg, cheføkonom, tlf. 25267569, mail: jacwar@um.dk