Spring til indhold

Kampagnen "Verdens bedste nyheder" er blevet evalueret

24.09.2015  15:06
En netop gennemført evaluering af kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder” konkluderer, at der med kampagnen er skabt en innovativ kommunikationsplatform i et partnerskab mellem civilsamfundsorganisationer, det private erhvervsliv, Danida og FN.

En netop gennemført evaluering af kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder” konkluderer, at der med kampagnen er skabt en innovativ kommunikationsplatform i et partnerskab mellem civilsamfundsorganisationer, det private erhvervsliv, Danida og FN. Kampagnen er unik i sin formidling af positive budskaber om fremskridt i udviklingslandene.

Udenrigsminister Kristian Jensen siger:
”Midt i strømmen af dårlige nyheder fra udviklingslandene er det vigtigt at blive ved med at minde hinanden om, at der over de seneste årtier er skabt større fremgang i verden end på noget andet tidspunkt i historien. Kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder” har med sine positive budskaber bidraget til at formidle nogle af fremskridtene: om de millioner af mennesker, der er løftet ud af fattigdom; de mange flere børn, der kommer i skole; om færre sultne mennesker og stigende levealder for bare at nævne nogle af de positive nyheder.”

Kampagnen blev iværksat i 2010 og løber til udgangen af 2015. Målet er at øge befolkningens viden om udviklingsarbejdet og 2015-målene gennem en årlig kampagnedag. Ved hjælp af et stort antal frivillige er nyhederne kommet ud i alle landsdele. Kampagnen er primært finansieret af Danida, men modtager også forskellige former for bidrag fra civilsamfundet, erhvervslivet og FN.

Evalueringen er positiv overfor, at kampagnen for et relativt beskedent budget på ca. 15 mio. kr. over 5 år har formået at formidle positive nyheder ikke blot på kampagnedagen, men løbende. Ca. 20 pct. af danskerne kender til brandet Verdens Bedste Nyheder, selv om det ikke er lykkedes at højne danskernes viden om 2015 målene eller om udviklingsbistanden, ligesom det heller ikke er lykkedes at flytte på befolknings opbakning til udviklingsbistanden.

Evalueringen finder, at der er et stort uudnyttet potentiale i partnerskabet om Verdens Bedste Nyheder, som kan styrke formidlingen af gode nyheder. F.eks. peger evalueringen på, at virksomhederne ikke bruger deres bidrag til kampagnen til at fortælle egne medarbejdere om den positive udvikling.

Evalueringen anbefaler, at en ny kommunikationsindsats efter 2015 bygger videre på det partnerskab, som er skabt med Verdens Bedste Nyheder. En ny kampagne bør dog have en klarere strategi og en ramme, der sikrer en kreativ og innovativ kampagne, hvis man skal have forventninger om at flytte folks holdninger.

For yderligere information kontakt:

Chefen for Evalueringskontoret Sus Ulbæk tlf. 33921839.