Spring til indhold

Udenrigsministeriets rejsevejledninger pr. 24. april 2021

23.04.2021  16:00
Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne blandt andet på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 24. april.

Efter genindførelse af modellen for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande vil Udenrigsministeriet som udgangspunkt hver fredag kl. 16:00 melde ud, hvilke lande og regioner der ændrer farve. Denne udmelding vil være gældende fra dagen efter, lørdag kl. 16:00, hvor også de tilknyttede indrejserestriktioner for de pågældende lande som udgangspunkt vil træde i kraft. 

Der kan herudover ske løbende opdateringer i ugens løb. Det kan ske, hvis fx indrejserestriktioner i visse lande ændrer sig, eller hvis et land skifter til rød på grund af forekomsten af bekymrende virusvarianter. Derfor skal du altid orientere dig i den gældende rejsevejledning. 

Dagens opdaterede smittetal medfører ingen ændringer af rejsevejledninger og indrejserestriktioner for EU- og Schengenlandene i forhold til vores seneste pressemeddelelse af 19. april 2021.

Det er således fortsat kun Island og tre regioner i Norge (Nordland, Trøndelag samt Troms og Finnmark), der opfylder kriterierne for lave smittetal. Udenrigsministeriets rejsevejledninger for Island og Norge er dog fortsat orange, det vil sige, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes, da landene har betydelige indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark. Se et samlet kort for rejsevejledningerne til Europa og resten af verden her.

Udenrigsministeriet anser erhvervsrejser for nødvendige rejser. Erhvervsrejser kan derfor foretages til lande, der er gule og orange i rejsevejledningerne. Erhvervsrejsende bør dog undersøge, om landet har indrejserestriktioner over for erhvervsrejsende på den relevante danske ambassades hjemmeside. Læs nærmere om rejseråd for erhvervsrejsende her.

Reglerne for indrejse justeres også på baggrund af de nye data fra Statens Serum Institut. Der er ingen ændringer i denne uge. Du kan læse mere om kravene til test og isolation ved indrejse til Danmark her.

Forskellige lande har vidt forskellige indrejserestriktioner blandt andet krav om anerkendelsesværdige formål for indrejse såvel som krav om isolation og fremvisning af negativ test eller anden dokumentation, før der kan indrejses. Reglerne ændres løbende. Vi henviser til de danske ambassaders hjemmesider, hvor de senest gældende regler løbende opdateres.

I modellen for rejserestriktioner er der en rød risikovurdering for lande med særlig bekymrende smitteudvikling, inklusive udviklingen af bekymrende COVID-19-varianter. Beslutningen om at kategorisere et land som rød træffes af en tværministeriel taskforce på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut. 

Følgende lande er røde: Bangladesh, Botswana, Brasilien, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe samt regionen Réunion, der er et oversøisk fransk område ud for det sydøstlige Afrika.

Alle rejser, også erhvervsrejser, til røde lande frarådes for at begrænse risikoen for at bringe nye bekymrende virusvarianter til Danmark. Der gælder desuden en skærpet liste over anerkendelsesværdige formål for indrejse til Danmark fra disse lande.

Her er adgang til alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Information om smittesituationen i EU og Schengenlandene kan findes på https://coronasmitte.dk/smittesituationeuropa 

Du kan få et samlet overblik over den danske model for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande i dette faktaark

Har du yderligere spørgsmål?

  • Borgere, som har behov for yderligere information om udrejse og rejsevejledningerne, opfordres til at kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på [email protected] eller (+45) 33 92 11 12.
  • Spørgsmål om anerkendelsesværdige formål for indrejse eller transit i Danmark rettes til Politiets hotline: +45 7020 6044. Du kan finde hotlines åbningstider på coronasmitte.dk
  • Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt. Ring på telefon (+45) 7020 0233. Du kan finde hotlines åbningstider på coronasmitte.dk
  • Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder.