Spring til indhold

Dansk trepartsmodel udbredes til Afrika

03.03.2015  14:15

Nu skal arbejdsmarkedets parter i udviklingslandene kunne trække på kronjuvelerne fra det danske arbejdsmarked – den danske trepartsmodel. 

Det sker i form af et nyt erhvervsinstrument, Better Labour Markets, og en bevilling på 20 millioner kroner, der kan søges af arbejdsmarkedets parter i Danmark i samarbejde med lokale partnere i for eksempel Afrika.

”Det er jo helt oplagt for en socialdemokratisk handels- og udviklingsminister at opfinde og lancere et nyt erhvervsinstrument, der udbreder den danske trepartsmodel til udviklingslandene. Hermed styrker vi det lokale arbejdsmarked til glæde for lønmodtagere og arbejdsgivere i udviklingslandene - og samtidig styrker vi dansk erhvervslivs muligheder for at lave forretning på de ofte svære markeder,” siger handels- og udviklingsminister Mogens Jensen.

Arbejdsmarkedets parter i Danmark kan ansøge om midlerne til at gennemføre projekter i partnerskab med lokale aktører i udviklingslandene i Afrika, Asien og Latinamerika.  

”En styrket social dialog i udviklingslandene vil gavne arbejdsvilkår, ledelse og produktivitet og dermed skabe grundlag for økonomisk og social udvikling – på samme måde, som vi har oplevet det i Danmark. Eksempelvis gennem støtte til udvikling af konflikt- og mæglingssystemer på den enkelte arbejdsplads, der kan være med til at begrænse konflikter og strejker og dermed skabe kontinuerlig udvikling af erhvervslivet”, siger Mogens Jensen og fortsætter:

”Vi tilbyder de bedste danske erfaringer og ekspertise, og gør det gennem partnerskaber mellem danske virksomheder, fagforeninger og NGO’er – og lokale partnere.” 

Better Labour Markets indgår i den 6-punkts plan for CSR, som Mogens Jensen lancerede sidste år, og indgår som en del af regeringens udviklingspolitiske prioriteter for 2015. 

Det er et krav, at den danske partner, der søger om penge i puljen på de 20 millioner kroner, udgør et samarbejde mellem mindst to organisationer/parter og gerne trækker på flere aktører for at tilskynde nye, innovative tilgange og brede partnerskaber til gavn for bedre arbejdsmarkeder i udviklingslande, herunder de nye vækstøkonomier.

Download retningslinjer for Better Labour Markets faciliteten.

Der er én ansøgningsrunde om projektmidler med frist den 8. maj 2015.

Evt. spørgsmål til faciliteten og ansøgningsprocedurer kan rettes til kontoret for Grøn vækst, grv@um.dk.

For yderligere presse
Poul Kjar, 41865975.