Spring til indhold

Ti ministre mødtes med Danmarks ambassadører

""
Vækst, sikkerhed og værdier var i fokus, da ti af regeringens ministre mødte Danmarks ambassadører.

Regeringen har opstillet 3 pejlemærker for udenrigspolitikken: vækst, sikkerhed og værdier. Som led i at nå de tre mål mødtes 10 af regeringens ministre og topembedsmænd fra 14 ministerier i dag med hele Danmarks udenrigskorps af ambassadører for at  give deres  prioriteter i Danmarks  internationale samarbejde. Ministre og ambassadører mødes for at sætte yderligere turbo på samarbejdet mellem de danske ministerier og Udenrigsministeriet i det internationale arbejde.

""

Formålet er at udnytte de kompetencer, der ligger i hele regeringen og centraladministrationen med henblik på at styrke Danmark og danske interesser ude i verdenen. Ønsket er derfor i endnu højere grad at bringe fagministeriernes unikke fagkompetencer i spil sammen med Udenrigstjenestens omfattende kendskab og netværk ude i landene og at samordne internationale aktiviteter for at gøre Danmark større i en stadig mindre verden. Under ledelse af udenrigsminister Kristian Jensen, gav hver minister først sine prioriterer og dernæst var der en intensiv netværk- og dialogsession med ambassadørerne organiseret omkring de enkelte fagministerier.""""Ved netværksmødet i Udenrigsministeriet var der travlhed ved Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg bord, hvor ministeren bl.a. talte med Danmarks rejsende ambassadør for Irak, Gert Meinecke. Justitsminister Søren Pind  i samtale med den danske ambassadør i Australien Børge Petersen.   

 

 

 

 

Som et eksempel på det styrkede interministerielle samarbejde har Udenrigsministeriet  i tæt samarbejde med en række fagministerier ansat 17 vækstrådgivere til 12 strategiske vækstlande med fokus på at forbedre landenes rammevilkår, styrke de bilaterale relationer og åbne døre for dansk erhvervsliv.