Spring til indhold

Unges opbakning til udviklingssamarbejdet stiger

06.03.2021  07:01
Danskernes opbakning til udviklingssamarbejdet stiger – særligt blandt unge. I 2020 siger 64% af de 18-30-årige, at de er tilhængere af udviklingssamarbejdet. Det er steget med 14 procentpoint fra 2019. 

Blandt hele befolkningen er opbakningen 63% - en stigning fra 57% i 2018 og 2019. Det viser en rapport om danskernes kendskab og holdninger til udviklingssamarbejdet. 

”Jeg synes det er en fantastisk nyhed, at danskernes opbakning til udviklingssamarbejdet vokser. Og især er det dejligt at se, at de unge virkelig rykker sig og kan se værdien af, at Danmark engagerer sig i verden omkring os. Det er enormt vigtigt, at vi har de unge med.”, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Hjælp i nærområder bør prioriteres højt

Når man spørger danskerne, hvad der efter deres mening bør prioriteres i udviklingssamarbejdet er topscoreren ”hjælp til flygtninge i deres nærområder” (34%) efterfulgt af ”nødhjælp til mennesker i akutte krisesituationer” (30%). 

Derudover scorer rent vand, uddannelse, sundhed, fattigdomsbekæmpelse og klima også højt.

”Jeg hæfter mig ved, at danskerne mener, vi bør prioritere at hjælpe flygtninge i nærområderne og sørge for at mennesker i akut krise får hjælp tæt på, hvor de kommer fra. Det er en vigtig prioritet for regeringen, for vi kan hjælpe langt flere mennesker meget bedre på den måde, end vi kan, hvis de kommer til Danmark som flygtninge”, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Højt kendskab til verdensmålene

Sammen med undersøgelsen af danskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet, er der også gennemført en undersøgelse af kendskabet til verdensmålene. 
I alt svarer 77% af danskerne, at de kender til FN’s verdensmål. Blandt de unge er det 85%, der har hørt om FN’s verdensmål, og 20% af disse kender målene rigtig godt.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af danskernes kendskab og holdninger til udviklingssamarbejde er årligt tilbagevendende og baserer sig på over 2.000 besvarelser blandt et repræsentativt udvalg af danskere. Siden 2019 er der foretaget en separat undersøgelse vedrørende FN’s verdensmål. Den er baseret på 1.000 repræsentative besvarelser. Undersøgelsen er foretaget af kommunikations- og analysebureauet Advice for Udenrigsministeriet.

Undersøgelsen kan findes her

Kontakt: Presserådgiver for udviklingsministeren, Thorleif Ravnbak, 25 74 91 50