Spring til indhold

Stigende spændinger i Europa vil præge Jeppe Kofods møder i NATO og OSCE

30.11.2021  09:30
Udenrigsminister Jeppe Kofod deltager den 30. november til 1. december i NATO-udenrigsministermøde i Riga. 

Derefter tager han til OSCE-ministerrådsmøde i Stockholm den 2. december. 

Bagtæppet for møderne er de stigende spændinger i Europa på grund af Ruslands fornyede militære opbygning i og omkring Ukraine og den anspændte situation i Belarus, hvor Lukasjenko fortsat ser stort på internationale principper og undertrykker sin egen befolkning. 

”Det er helt uacceptabelt, at Rusland endnu engang presser Ukraine med militær intimidering. Det vil få meget alvorlige konsekvenser, hvis Rusland angriber Ukraine igen. Det skal vi gøre fuldstændigt klart for Rusland. Der skal ikke herske tvivl om vores støtte til Ukraine, som er et tæt og værdsat partnerland” siger udenrigsminister Jeppe Kofod forud for mødet i NATO.  

De militære spændinger i og omkring Ukraine vil være øverst på dagsordenen, når NATO’s udenrigsministre mødes. Ukraines udenrigsminister er også inviteret til at deltage i dele af programmet. På dagsordenen er også en styrkelse af NATO’s rolle inden for våbenkontrol og nedrustning samt NATO’s erfaringsopsamling fra indsatsen i Afghanistan.

Udenrigsministrene vil også drøfte, hvilken retning arbejdet med Alliancens næste strategiske koncept skal tage.

Når Jeppe Kofod den 2. december mødes med udenrigsministrene fra OSCE-landene, vil situationen i Belarus blandt andet blive drøftet. Det forventes, at både den amerikanske og russiske udenrigsminister vil deltage i OSCE-mødet. Det vil i givet fald være første gang siden maj, at de to ministre mødes ansigt-til-ansigt. 

Danmark vil sammen med Storbritannien og Tyskland være vært for et højniveausarrangement ved mødet om den alvorlige menneskerettighedssituation i Belarus og landets kyniske udnyttelse af migranter ved EU's grænser. 

”OSCE er et afgørende forum for Danmark, fordi vi kan tage aktuelle konflikter i vores nærområde op direkte med de lande, som skaber de største udfordringer. Det har jeg tænkt mig at udnytte, når vi mødes senere på ugen. Rusland og Belarus bliver nødt til at efterleve de forpligtelser, de selv har påtaget sig som medlemmer af OSCE. Ikke mindst når det kommer til respekt for menneskerettigheder og åbenhed om militære aktiviteter,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod inden OSCE-mødet i Stockholm.

For yderligere kontakt: presserådgiver Victor Boysen, [email protected] / +45 20 18 95 93