Spring til indhold

Vareeksporten faldt 5,8 pct. i april 2020. Årsstigningstakten faldt til 6,1 pct.

09.06.2020  11:44
I april 2020 faldt vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 5,8 pct. i forhold til marts, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik.

Faldet kommer oven på tilbagegangen i marts på 4,8 pct. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 6,1 pct. fra forrige måneds årsvækst på 7,5 pct.

Faldet i vareeksporten i april skal ses på baggrund af restriktionerne i forbindelse COVID-19.  I marts ramte disse restriktioner især eksporten til lande uden for EU, og i april har de slået igennem til EU-markederne, hvor vareeksporten faldt med 16 pct. i forhold til marts. Samtidig steg vareeksporten til markeder uden for EU med 5 pct. fra det lave niveau i marts. På tre-måneders basis er vareeksporten faldet med 7,1 pct. til EU og med 3,5 pct. til andre markeder og samlet steget med 1,3 pct. siden årsskiftet.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk