Spring til indhold

Ændrede rejsevejledninger pr. 17. september 2020

17.09.2020  16:00
Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for lande inden for EU/Schengen og UK på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. 

I denne uge tilføjes fem lande til listen over lande, hvortil alle ikke-nødvendige rejser frarådes på grund af et for højt antal smittede: Nederlandene (36,8), Portugal (32,0), Schweiz (30,7), Ungarn (35,8) og Østrig (36,5). Tallene fra SSI viser, at landene er over kriteriet om et nationalt smittetal på under 30 pr. 100.000 indbyggere pr. uge. 

Inden for EU/Schengenlandene og UK fraråder Udenrigsministeriet således alle ikke-nødvendige rejser (orange) til Andorra, Belgien, Frankrig, Kroatien, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Schweiz, Spanien, Tjekkiet, Ungarn og Østrig på grund af smittetallene. Derimod så fjernes San Marino fra listen og ændres til gul (vær ekstra forsigtig) på grund af et faldende smittetal.

Som følge af andre landes indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark, så frarådes alle ikke-nødvendige rejser pt. til Estland, Finland, Irland, Island, Letland, Litauen og Slovenien. Belgien, Nederlandene og Ungarn er i orange på grund af både højt smittetal og indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark. De ændrede rejsevejledninger fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside i dag. 

For så vidt angår indrejse i Danmark anses San Marino fra lørdag den 19. september 2020 kl. 00.00 ikke længere som et ”karantæneland”. Det vil fra dette tidspunkt kræve et anerkendelsesværdigt formål at indrejse i Danmark for personer med bopæl i Nederlandene, Portugal, Schweiz, Ungarn og Østrig, ligesom det er tilfældet for Andorra, Belgien, Frankrig, Kroatien, Luxembourg, Malta, Monaco, Rumænien, Spanien og Tjekkiet. Det betyder i forhold til indrejsereglerne, at de fem lande fra dette tidspunkt anses for karantænelande. Læs mere om indrejsereglerne hos Rigspolitiet

Norge ventes fra lørdag d. 19 september kl. 00:00 at tilføje regionerne Nordjylland og Sjælland til listen over regioner, hvor der er krav om 10 dages indrejsekarantæne for rejsende fra Danmark. Dermed omfatter karantænereglerne hele Danmark og Færøerne, men ikke Grønland. Norge forbliver som gul (vær ekstra forsigtig), da det fortsat er muligt at afholde ferie i Norge, hvis man opholder sig på et passende karantænested.

Danske rejsende til regionen North West i Storbritannien opfordres til at lade sig teste ved hjemkomst på grund af et højt smittetal i den region. Ifølge modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande opfordres man til at lade sig teste efter hjemkomst, hvis man er på rejse i en region, hvor smittetallet stiger til 50 eller flere nye smittede per 100.000 indbyggere per uge.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er primært rettet mod danske turistrejsende. Erhvervsrejser er ofte nødvendige rejser, og erhvervsrejsende kan i så fald godt rejse til et land, som er orange. Det er op til den enkelte virksomhed og medarbejder at vurdere, om en erhvervsrejse er en nødvendig rejse. Vi opfordrer til, at virksomhederne og deres medarbejdere følger Udenrigsministeriets særlige rejseråd til erhvervsrejser og holder sig opdaterede om lokale rejserestriktioner på den relevante ambassades hjemmeside.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for tredjelande opdateres på baggrund af EU’s liste over lande uden for EU- og Schengen-området, som det kan overvejes at åbne for, fordi de lever op til fastsatte COVID-19 kriterier for indrejse til EU. EU’s landeliste opdateres hver 14. dag. Resultatet af EU’s seneste gennemgang har ikke medført ændringer og der er således hverken tilføjet eller fjernet lande på listen. EU’s liste omfatter følgende lande: Australien, Canada, Georgien, Japan, Kina, New Zealand, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunesien og Uruguay. 

Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger for landene på EU’s liste er – bortset fra Tunesien – dog fortsat orange som følge af landenes indrejserestriktioner.

Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan findes på um.dk