Spring til indhold

Grøn vækst giver fremgang og mere sikkerhed i sårbare lande

31.05.2021  17:43
Grøn vækst giver fremgang og mere sikkerhed i sårbare lande
Selv om der er langt fra Aarhus til byer i fx Ghana, så kan erfaringerne fra danske byer være direkte medvirkende til at skabe et bedre liv og en lysere fremtid for udsatte mennesker i udviklingslandene. 

Når udviklingsminister Flemming Møller Mortensen er hovedtaler ved P4G’s event ”Partnerships for Smart and Resilient Green Cities” kommer fokus til at være på grøn genopretning og CO2-neutrale byer. Det særlige ved P4Gs tilgang er, at løsninger på nogle af verdens store udfordringer, skal komme via et samarbejde mellem civilsamfund, den private og den offentlige sektor. Så det vi udvikler i Danmark kan via organisationer, private og offentlige partnere, komme mennesker i verdens udviklingslande til gode.

”Den type partnerskaber er rygraden af den grønne omstilling og et vigtigt redskab til at skabe bæredygtige byer. København og Aarhus er globale frontløbere. Deres erfaringer med bæredygtig byplanlægning og grønne løsninger kan gøre en reel forskel for byer i Indien, Ghana og Sydafrika gennem partnerskaber”, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Danmark i ledende rolle
P4G satser på at skabe løsninger, som kan gøre lande i stand til at nå Verdensmålene og Parisaftalens mål. Danmark satser på at spille en ledende rolle i den grønne omstilling og dermed kunne hjælpe også udviklingslande til at skabe både en grønnere fremtid og en fremtid med bedre jobmuligheder. 

”Vi ved, at hvis vi kan skabe kvalificerede jobs i udviklingslandene, så er vi direkte med til at forhindre den stigende ulighed. Sådan kan vi skabe håb for en bedre fremtid i nogle af verdens fattige og usikre lande. Og det arbejde kan sagtens starte med at byer som Aarhus og København deler ud af erfaringer med grønnere byplanlægning”, forklarer udviklingsministeren.

Baggrund
Danmark er medstifter af P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030, som er en global platform, hvor innovative offentlig-private partnerskaber udvikles og accelereres inden for fødevarer og landbrug, energi, vand, byer og cirkulær økonomi på linje med Danmarks udviklingspolitiske prioriteter og FN’s verdensmål.

For yderligere information: Kontakt presserådgiver Thorleif Ravnbak, 2574 9150, [email protected]