Spring til indhold

Dansk COVID-19 hjælp til Rumænien

15.10.2021  11:02
Danmark donerer medicinsk udstyr til Rumænien til behandling af COVID-19- patienter.

Beslutningen om donationen af medicinsk udstyr til Rumænien er truffet af udenrigs-, sundheds-, og forsvarsministeren på baggrund af indstilling fra den tværministerielle taskforce for koordination af civile bidrag i internationale sundhedskriser og sker på baggrund af en konkret vurdering af sundhedsfaglige og udenrigspolitiske hensyn.

Rumænien er i øjeblikket hårdt ramt af COVID-19 med høje smittetal og et presset sundhedsvæsen og har via EU’s civilbeskyttelsesmekanisme anmodet om assistance.

Danmark sender 15 mobile respiratorer af mærket OTWO E700 Automatic Transport Ventilator og 8 iltkoncentratorer af mærket AirSep, Newlife Intensity 10 til Rumænien til behandling af COVID-19- patienter. De rumænske myndigheder har over for de danske myndigheder bekræftet, at det rumænske sundhedsvæsen har behov for og kompetencer til at betjene det tilbudte udstyr.

De danske myndigheder fortsætter dialogen med Rumænien og står parat til at undersøge muligheder for yderligere assistance, hvis der anmodes herom.

Forsvarsministeriet vil sammen med Beredskabsstyrelsen arrangere transporten af det medicinske udstyr til Rumænien.

Baggrund

Taskforcen består af Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet, Forsvarsministeriet og en række styrelser. Taskforcens mandat er at sikre, at der sker en hurtig, effektiv og korrekt håndtering af anmodninger fra udlandet om civil bistand i sundhedskriser. 

Taskforcen har behandlet en lang række internationale støtteanmodninger fortrinsvis modtaget via EU’s og NATO’s civilbeskyttelsesmekanismer.

På baggrund af anmodningerne har Danmark ud over til Rumænien doneret medicinsk udstyr og værnemidler til Albanien, Ukraine, Indien, Nepal, Irak, Serbien, Montenegro og Nordmakedonien samt sendt to sundhedshold til Slovakiet.

Danske bidrag:

  • Albanien: donation af 30 respiratorer og 10 udåndingsventiler
  • Ukraine: donation af 50 respiratorer og 15 udåndingsventiler
  • Slovakiet: udsendelse af to sundhedsteams til assistance til behandling af COVID-19 patienter
  • Indien: donation af 53 respiratorer
  • Nepal: donation af 26 respiratorer, andet medicinsk udstyr og værnemidler
  • Irak: donation 15 respiratorer samt andet medicinsk udstyr
  • Serbien: donation af værnemidler.
  • Montenegro: donation af medicinsk udstyr og værnemidler.
  • Nordmakedonien: donation af medicinsk udstyr.

For yderligere information:

Spørgsmål angående dialog med Rumænien:  [email protected]  

Spørgsmål angående medicinsk udstyr samt sundhedsfaglige spørgsmål: [email protected]  

Spørgsmål angående logistik og transport i forbindelse med donationen: [email protected]