Spring til indhold

Sådan bliver Norden verdens mest integrerede og bæredygtige region

04.01.2021  14:34
Danmark, Færøerne og Grønland har afsluttet det fælles formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020.

I en turbulent tid med COVID-19 er der under formandskabet arbejdet med de aktuelle udfordringer, men også opnået nordisk enighed om en ny handlingsplan med en markant styrkelse af indsatsen vedrørende grøn omstilling. Handlingsplanen skal udmønte visionen om, at Norden skal blive verdens mest integrerede og bæredygtige region.

Allerede under formandskabet er en række konkrete, grønne initiativer iværksat.  

Også samarbejdet med det nordiske civilsamfund er blevet styrket. Nordisk Ministerråd lancerer i 2021 et civilsamfundsnetværk, der skal sikre en mere direkte inddragelse af civilsamfundsorganisationer herunder unge i arbejdet med visionen. 

Ministeren for nordisk samarbejde, Flemming Møller Mortensen siger: ”Det nordiske samarbejde er utroligt værdifuldt for Danmark, særligt i den udfordrende tid vi lever i. Vi har et fælles ståsted og jeg er glad for at vi med det danske formandskab har leveret en stærk platform for de kommende års samarbejde. Det er der brug for, vi skal samles om de vigtige dagsordener der binder os sammen. Formandskabet har været fælles med Grønland og Færøerne, og jeg lægger stor vægt på at fortsætte det gode samarbejde med Grønland og Færøerne om de nordiske dagsordener.”

I denne oversigt fremhæves nogle af de mange resultater, der er opnået under formandskabet inden for blandt andet klima, kultur, sundhed, beskæftigelse, erhvervsliv og uddannelse. 

Mere information om handlingsplanen, og hvad den betyder for det nordiske samarbejde, kan findes her

Formandsprogrammet kan findes her, og beskrivelsen af formandsprojekterne her.

For yderligere information:

Presserådgiver Thorleif Ravnbak
25 74 91 50