Spring til indhold

Vareeksporten steg 3,3 pct. i maj 2020. Årsstigningstakten faldt til 3,9 pct.

I maj 2020 steg vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 3,3 pct. i forhold til april, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik.

Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 3,9 pct. fra forrige måneds årsvækst på 5,9 pct. og faldet har været 7,6 pct. de seneste tre måne-der i forhold til tre måneder forud.

eksport

Stigning i vareeksporten i maj skal ses på baggrund af det betydelige fald i marts og april, som følge af restriktionerne i forbindelse COVID19. Fremgangen var størst til EU-markederne med en stigning på 10 pct. i forhold til april, mens der var fald til markeder uden for EU, især til Ki-na, hvor vareeksporten faldt 25 pct. i forhold til april. På tre-måneders basis er vareeksporten faldet med 8,8 pct. til EU og med 6,3 pct. til andre markeder. Samlet er vareeksporten, eksklusiv energivarer, skibe og fly faldet 1,3 pct. siden årsskiftet.

eksport

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk