Spring til indhold

Årsrapport for Freds- og Stabiliseringsfonden 2020: Danmarks freds- og stabiliseringsindsatser i skyggen af COVID-19

01.07.2021  16:00
Freds- og Stabiliseringsfondens formål er at skabe fred og sikkerhed i det nære og fjerne gennem et bredt spektrum af stabiliseringsindsatser samt genopbygnings- og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling.

COVID-19-pandemien har i stort set hele 2020 kastet en skygge over verden og dermed også over mange af Freds- og Stabiliseringsfondens indsatser i lande og regioner, der er berørt af konflikt og skrøbelighed, hvilket har stillet nye krav til omstillingsparathed og innovativ tænkning.


Udfordringerne til trods er det imidlertid flere steder lykkedes at opnå konkrete, positive resultater i udmøntningen af Fondens årlige godt 500 mio. kr.


Årsrapporten gennemgår Danmarks centrale stabiliseringsindsatser i 2020 og kan findes her

 

Om Freds- og Stabiliseringsfonden

Freds- og Stabiliseringsfonden blev etableret i 2010 som en interministeriel fond mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet. Fonden er løbende blevet tilført flere midler og havde i 2020 et samlet budget på mere end 500 mio. kroner. Ca. 80 % af finansieringen kom fra Udenrigsministeriet, mens Forsvarsministeriet finansierede den resterende del. Fonden finansierer en række, primært regionale og flerårige, programmer i bl.a. Afrikas Horn, Sahelregionen, Syrien-Irak og Afghanistan. De enkelte programmer har en bred vifte af indsatser såsom kapacitetsopbygning af lokale sikkerhedsstyrker, konflikthåndtering, imødegåelse af voldelig ekstremisme, minerydning mv.