Spring til indhold

Task Force Evakuering - offentlig høring

18.05.2021  20:03

I forbindelse med etableringen af Task Force Evakuering den 30. marts 2021 blev det besluttet, at task forcens afrapportering ville blive genstand for en offentlig høring.

Deltag i offentlig høring 
Task forcen har nu fremlagt sin samlede afrapportering, der hermed sendes i offentlig høring. Formålet er at give offentligheden lejlighed til at fremkomme med synspunkter og kommentarer til indholdet af rapporten. 

Høringssvar vil efter fristens udløb blive offentliggjort på Udenrigsministeriets hjemmeside. 

Du kan sende dit skriftlige høringssvar til [email protected] senest den 21. maj 2021 kl. 12.00 

Se rapporten og bilag:

Klik her for task force evakuerings rapport
Klik her for Bilag 1 – kommissorium
Klik her for Bilag 2 – pressemeddelse Børn af fremmedkrigere
Klik her for Bilag 3 – Sundhedsfaglig vurdering
Klik her for Bilag 4 – Socialfaglig forberedelse

Baggrund
Den 30. marts 2021 blev regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance enige om at etablere en hurtigtarbejdende tværministeriel ”Task Force Evakuering” bestående af Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Forsvarsministeriet samt Social- og Ældreministeriet og med inddragelse af andre myndigheder efter behov. 

Task forcen fik til opgave at afdække, om evakuering af danske børn uden deres forældre på baggrund af en individuel vurdering vil kunne gennemføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og inden for rammerne af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser.