Spring til indhold

Regeringen og Grønlands selvstyre indgiver i dag krav på kontinentalsoklen nord for Grønland

15.12.2014  05:31
Regeringen vil i dag sammen med Grønlands Selvstyre aflevere videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nord for Grønland.

Regeringen vil i dag sammen med Grønlands Selvstyre aflevere videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nord for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 895.541 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst (se kort nedenfor).

”Vores indlevering af kravet på kontinentalsoklen nord for Grønland er en historisk og vigtig milepæl for Kongeriget Danmark. Formålet med dette kæmpe projekt er at fastlægge de ydre grænser for vores kontinentalsokkel og dermed - i sidste ende - for Kongeriget. Vi har i denne proces haft et rigtigt godt samarbejde i rigsfællesskabet og med vores arktiske naboer.

Nu vil vi se frem til de konstruktive møder med Sokkelkommissionen og til de efterfølgende bilaterale forhandlinger med nabokyststaterne”, siger udenrigsminister Martin Lidegaard.

Baggrund:
Det videnskabelige datamateriale, der betegnes ”submission”, blev indgivet til den såkaldte Sokkelkommission (the Commission on the Limits of the Continental Shelf, ”CLCS”) gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004.

En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra sin kyst. Krav uden for 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Eksperter har på den baggrund siden 2002 indsamlet og bearbejdet data blandt andet fra området nord for Grønland med henblik på indgivelse af submissionen til behandling ved CLCS.

Dette arbejde er udført under det såkaldte Kontinentalsokkelprojekt, der ledes af Uddannelses – og Forskningsministeriet i samarbejde med såvel Udenrigsministeriet og andre rigsmyndig-heder som med landsstyrerne for hhv. Færøerne og Grønland.
Submissionen nord for Grønland er det femte område, som Kongeriget Danmark gør krav på.

Den første delsubmission – nord for Færøerne – blev indgivet i april 2009, og den følgende vedrørende området syd for Færøerne i december 2010. I juni 2012 indgav Kongeriget Dan-mark en delsubmission vedrørende området syd for Grønland, og i november 2013 indgav man delsubmissionen vedrørende området nordøst for Grønland.

En omfattende dokumentation fra mange stater afventer allerede behandling af CLCS, og det er derfor vanskeligt at forudsige, hvornår behandlingen af den dansk/grønlandske submission vil blive indledt.

Norges kontinentalsokkel uden for 200 sømil overlapper det dansk/grønlandske krav. Herudover er der potentielt overlap med hhv. Canada, Rusland og USA. Efter behandlingen i CLCS vil det efterfølgende være op til parterne selv at forhandle bilaterale aftaler i de tilfælde, hvor der er overlappende krav.  Disse forhandlinger vil foregå i overensstemmelse med den internationale havrets regler, som fastslået i Ilulissat-Erklæringen fra 2008.

For yderligere oplysninger kontakt:

Presserådgiver, Lars Peter Levy, tlf. 41904124
Chefkonsulent, Henning Dobson Fugleberg Knudsen, tlf. 33921042
Departementschef i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked (Nuuk), Jørn Skov Nielsen, tlf.+299-345000