Spring til indhold

HKH Kronprinsessen arbejder for at bekæmpe mødredødelighed og fremme reproduktiv sundhed og rettigheder

01.10.2012  21:46
Mandag, den 1. oktober blev High Level Task Force for ICPD officielt lanceret i New York. HKH Kronprinsessen er en ud af 26 internationalt anerkendte og respekterede personligheder, der gennem deres medlemskab af panelet skal bidrage til, at bl.a. adgang til prævention, uddannet fødselshjælp og seksualundervisning af unge fastholdes som centrale indsatser i udviklingssamarbejdet frem mod markeringen i 2014 af 20-året for det såkaldte Kairo-handlingsprogram (ICPD, Kairo 1994). Også ift. udviklingen af de nye mål, som skal afløse FN's 2015-udviklingsmål, vil panelet arbejde for, at reproduktiv sundhed og rettigheder prioriteres.

HKH Kronprinsessen talte til lanceringen om sin personlige motivation for at engagere sig i panelets arbejde og om vigtigheden af unges adgang til seksualundervisning og adgang til uddannet fødselshjælp.
 
Områder der har store konsekvenser for millioner af liv verden over: Mere end 200 millioner kvinder i udviklingslandene har ikke adgang til moderne prævention; hver dag dør ca. 800 kvinder på grund af graviditet eller under fødsel; og for hver kvinde der dør, får 20 andre alvorlige mén på grund af fødslen – f.eks. fistula, som mindst 200 millioner kvinder lever med i Afrika syd for Sahara, Sydasien og den arabiske region.  
 
Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler:

"Det glæder mig, at panelet nu er kommet godt i gang med deres vigtige arbejde. Beslutningen om hvilke udviklingsmål, som skal prioriteres efter 2015, skal snart træffes. Det er afgørende, at kvinders ret til selv at bestemme, hvor mange børn, de vil have, og til at føde dem under sikre forhold bliver en del af fremtidens mål, og det kan HKH Kronprinsessen og panelet bidrage aktivt til".

For pressehenvendelser til udviklingsministeren kontakt Frej Jackson, tlf.: 29724477.

Oplysninger om panelets arbejde kan fås via chefkonsulent Anne Marie T. Voetmann, anmvoe@um.dk, tlf.: 50778646 eller fuldmægtig Lena Hothes, lenhot@um.dk, tlf:33921050.

For pressehenvendelser til Hoffet, kontakt Lene Balleby på lb@kongehuset.dk.