Spring til indhold

Kvinder på flugt har også ret til et værdigt liv

16.02.2015  17:11

Sammen med HKH Kronprinsessen har handels- og udviklingsminister Mogens Jensen netop besøgt flygtningelejren Tierkidi i Gambella-regionen i Etiopien. Lejren huser 50.000 flygtninge fra Sydsudan, hvoraf langt de fleste er kvinder og børn, der møder helt særlige udfordringer på flugt.

”Besøget i flygtningelejren understreger de enorme menneskelige konsekvenser af den meningsløse konflikt i Sydsudan. Særligt kvinderne og pigerne er udsatte i sådanne humanitære kriser – nedværdigelse, vold og seksuelle overgreb både under selve krisen og under den ofte lange flugt. Også livet i lejren kan være svært – særligt for de uledsagede unge piger,” sagde Mogens Jensen efter besøget i lejren.

""

Under besøget var Kronprinsessen og Mogens Jensen bl.a. med til at åbne et ungdomscenter finansieret af Danida og implementeret af Dansk Flygtningehjælp. Her havde HKH Kronprinsessen og Mogens Jensen lejlighed til at føre en fortrolig samtale med en gruppe unge kvinder, der kunne fortælle om oplevelserne på egen krop.

Ungdomscentret, der er oprettet efter ønske fra unge flygtninge, giver mulighed for undervisning inden for bl.a. business og entreprenørskab, bygningshåndværk og elinstallation. Desuden vil der i de kommende måneder blive oprettet kurser, der retter sig særligt mod kvinder, herunder finansielle færdigheder, kommunikation og lederskab. Der er høj efterspørgsel efter undervisning, og det giver deltagerne en særlig status blandt flygtningene.

”Hver gang jeg har besøgt flygtningelejre, oplever jeg, at flygtninge allerhelst vil tilbage til deres hjemland. Derfor bekræfter besøget her endnu engang, at Danmark gør det rigtige, når vi hjælper flygtninge i nærområderne. Når der forhåbentligt en dag bliver fred, kan de lettere komme hjem og være med til at genopbygge samfundet med de færdigheder, de har fået,” siger Mogens Jensen.

Baggrund
Siden udbruddet af den væbnede konflikt i Sydsudan i december 2013 er 200.000 flygtet fra de voldsomme uroligheder ind over grænsen til Gambella-regionen i Etiopien. Aktuelt har UNHCR registreret 666.000 flygtninge i Etiopien, hvilket gør Etiopien til Afrikas største modtager af flygtninge. De massive globale konsekvenser af skrøbelige og konfliktramte stater står derfor særligt tydelige i Etiopien.

Den betydelige tilstrømning af de sydsudanesiske flygtninge har medført enorme udfordringer for både FN og de humanitære aktører for at skabe acceptable sundheds- og sanitetsforhold og samtidigt sikre den fortsatte beskyttelse af de mange sårbare flygtninge, herunder særligt kvinder og børn. Hvad der i første omgang kun skulle have været en kortsigtet løsning, er nu ved at udvikle sig til et mere langsigtet problem af betydeligt omfang.

Fra dansk side blev der i 2014 bevilget knap 240 mio. kr. som humanitær støtte til at imødegå konsekvenserne af den sydsudanesiske krise. Heraf var 48 mio. kr. bidrag til regionale indsatser for sydsudanesiske flygtninge, hvoraf en del er anvendt i Gambella-regionen.

For yderligere information kontakt:
Andreas Gylling Æbelø, særlig rådgiver, tlf: 2526 7685