Spring til indhold

Danmark afslutter sit formandskab for Østersørådet 2019-2020 – hvor langt er vi nået?

Danmark overgiver d. 1. juli 2020 formandskabet for
Østersørådet til Litauen. Det giver samtidig anledning til at se tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor reformerne af Østersørådet har været i fokus.

Danmark og Tyskland stiftede Rådet tilbage i 1992 som svar på de geopolitiske ændringer der fandt sted efter slutningen af den kolde krig. Siden da har verdensbilledet ændret sig, og derfor har der været behov for at gentænke organisationens formål og relevans. Retningen blev sat i 2018 med Stockholm erklæringen og det efterfølgende års Jurmala erklæring, med målet om mere fokus og fleksibilitet i arbejdet, bedre samarbejde med andre internationale aktører i regionen, og at skabe konkrete resultater på områder, hvor Østersørådet har en komparativ fordel.

Danmark har brugt sit formandskab på at implementere reformerne, blandt andet ved afholdelsen af et udenrigsministermøde d. 19. maj 2020, hvor alle medlemslandenes udenrigsministre deltog. Et sådan fremmøde er første gang i mange år, og vidner om den brede opbakning til reformerne. På mødet vedtog udenrigsministrene fornyede mandater for selve Østersørådet og rådets sekretariat, som sikrer overensstemmelse med målsætningerne for reformerne. Mødet blev desuden brugt til at drøfte emner af bredere relevans for regionen, herunder regionalt samarbejde i lyset af COVID-19, inddragelse af unge, klima- og miljøspørgsmål som havvind og landstrøm til fartøjer, samt grænseoverskridende organiseret kriminalitet. På mødet blev Bornholm erklæringen vedtaget, som kan findes her.

I løbet af formandskabsåret har Danmark desuden fået opbakning til en gentænkning af Østersørådets samarbejde med blandt andet EU’s strategi for regionen, og vedtaget et nyt mandat og strategi for både Østersørådets arbejdsgruppe for menneskesmugling og Østersørådets ekspertgruppe for udsatte børn. Endelig har Danmark som formandskab ledet processen for ansættelsen af en ny generaldirektør til Østersørådets sekretariat, Grzegorz Poznanski, som starter 1. september 2020.

Fremadrettet vil Danmark fortsætte arbejdet for at frugterne af reformerne bliver høstet, i tæt samarbejde med Litauen og den nye sekretariatsledelse.