Spring til indhold

Demokratiet skal sikres i den digitale tidsalder

19.06.2021  11:28
Udenrigsministeren og udviklingsministeren lancerer initiativet Tech for Democracy. Regeringer, civilsamfund og tech-virksomheder skal udvikle fælles løsninger for at sikre robuste demokratier i den digitale tidsalder – bl.a. på en konference i efteråret.
Demokratiet er under pres i en verden, der hastigt bliver mere og mere digital. Det gælder både i moderne, højtudviklede økonomier og i udviklingslandene. Nye teknologier har givet hidtil usete muligheder for demokratisk deltagelse samt folkelig mobilisering omkring en fælles sag og har potentiale til at styrke demokratiets rødder. Digitale teknologier giver dog samtidig autokratiske regimer helt nye muligheder for at undertrykke, overvåge, censurere og kontrollere folk. Selv i etablerede demokratier udfordres den frie offentlige debat af de sociale mediers ekkokamre og ugennemskuelige algoritmer. Med initiativet Tech for Democracy vil Danmark bringe regeringer, civilsamfundet og tech-industrien sammen om en fælles indsats for, at teknologien styrker demokratiet frem for at undergrave det.
Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:
”Internettet er blevet én af demokratiets vigtigste kamppladser. Se bare på Lukashenkos Belarus, hvor internettet bliver lukket ned for at kvæle demokratiske stemmer. Kig over Atlanten, hvor hadefuld retorik på sociale medier var medvirkende til stormløbet på Kongressen. Eller tænk på, at nogle få tech-giganter også herhjemme har fået alt for stor magt over den demokratiske debat på de sociale medier. Med Tech for Democracy går Danmark forrest i den globale værdikamp og er med til at sikre demokratiet i den digitale tidsalder.” 
Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen siger:
”Alt for ofte er vi vidne til, at digitale teknologier bliver brugt til at knægte menneskerettigheder og undertrykke demokratiforkæmpere. Bare sidste år blev internettet bevidst lukket ned 155 gange forskellige steder i verden for at begrænse ytringsfriheden og adgangen til information. Det gælder i høj grad også i udviklingslandene. Generelt chikaneres især kvinder og piger online, ligesom chikanen ofte går ud over minoriteter som LGBTI+-personer. Med Tech for Democracy vil vi gøre demokratiaktivister i udviklingslandene og skrøbelige demokratier bedre rustet til at modstå trusler fra autoritære kræfter i en digitaliseret verden. Og blive bedre til at udnytte teknologiens muligheder for demokratisk deltagelse og mobilisering af progressive bevægelser.” 
Baggrund
Som en del af Tech for Democracy vil der afholdes en international højniveaukonference i København den 9. november 2021 med begge ministre som værter og deltagelse af regeringer, tech-industrien, menneskerettighedsforkæmpere og det brede civilsamfund, FN, EU m.fl. Før, under og efter selve konferencen vil Danmark arbejde målrettet på at fremme digital modstandskraft, demokrati og menneskerettigheder online, bl.a. i FN’s Menneskerettighedsråd. 
Med initiativet vil Danmark stå i spidsen for at;
Samle toneangivende regeringer, tech-virksomheder og civilsamfund i en alliance for at stille skarpt på behovet for at forsvare demokratiet i den digitale tidsalder. Eksisterende standarder for digital ansvarlighed skal efterleves og udvikles. 
Skabe brede partnerskaber, hvor forskellige kompetencer samles om fælles konkrete løsninger på menneskeretlige og demokratiundergravende udfordringer foranlediget af nye teknologier. Den demokratiske samtale på nettet skal fremmes. 
Opbygge digital modstandskraft hos civilsamfund, frie medier og demokratiforkæmpere i udviklingslandene og fremme digitale teknologiers mobiliserende potentiale. Stater skal stå på mål for rettigheder og understøtte civilsamfundet. Civilsamfund og tech-industrien skal sammen udvikle løsninger.  
Skabe øget tryghed og sikkerhed online for kvinder, piger, de unge og sårbare og marginaliserede grupper.

For yderligere information, kontakt pressevagten@um.dk