Spring til indhold

Kofod iværksætter dansk Hvideruslandsinitiativ 

20.08.2020  07:00
Udenrigsminister Jeppe Kofod indkalder en bred samling af civilsamfundsorganisationer til møde i dag i Udenrigsministeriet for at drøfte mulige fælles initiativer til international støtte for den hviderussiske befolkning, der i de her dage kæmper for sin ret at til at bestemme sin egen fremtid. 
Til brug for en akut dansk ’her-og-nu’-indsats har udenrigsministeren afsat 500.000 kr. til støtte for hviderussiske journalister, menneskerettighedsforkæmpere og voldsofre. 

Udenrigsminister Jeppe Kofod kan nu annoncere, at støtten fordeles på to donationer af 250.000 kr. hver til DIGNITY og International Media Support.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:  

”Lukasjenkos vold, overgreb og valgfusk skal mødes med fordømmelse og sanktioner. Derfor har Danmark taget sagen op i både EU, Europarådet, UNESCO og OSCE. Og vi har, blandt andet efter dansk pres, fået vedtaget, at EU skal indføre målrettede sanktioner mod de ansvarlige for overgreb og valgfusk. Det er godt. Men det er ikke nok. 

Derfor vil jeg nu gå endnu videre med både konkret og kontant dansk støtte til DIGNITYs og International Media Supports vigtige arbejde mod overgreb og for pressefrihed og ved at indkalde centrale organisationer med forbindelser til Hviderusland til et stormøde om hvordan vi sammen fastholde et massivt internationalt pres for frie og fair valg i Hviderusland. Og det er lige netop dét, jeg gerne vil samarbejde med danske og internationale organisationer om. 

Danmark har reageret klart, skarpt og markant. Det vil vi blive ved med. Men vi kan ikke løfte opgaven alene. EU, OSCE og Europarådet må stærkere på banen. Og det skal vi hjælpe hinanden med at sikre.”

Følgende organisationer er inviteret til mødet i Udenrigsministeriet: 

Dansk Journalistforbund
Dansk Ungdoms Fællesråd
Den Danske Helsinki-komité for Menneskerettigheder 
Den Danske UNESCO Nationalkommission
Det Danske Kulturinstitut
Det Udenrigspolitiske Selskab 
DIGNITY
European Federation of Journalists
Europabevægelsen 
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Institut for Menneskerettigheder
International Media Support
3F

500.000 kr. til dansk ’her-og-nu’-indsats i Hviderusland
Kontant støtte til DIGNITYs og International Media Supports arbejde i Hviderusland i form af to donationer på hver 250.000 kr. til bl.a. retshjælp, beskyttelsesudstyr, internetadgang og dokumentation af overgreb og tortur i Hviderusland.

For yderligere pressekontakt: 

Udenrigsministeriets pressevagt, pressevagten@um.dk