Spring til indhold

Danmark i tæt samarbejde med afrikansk udviklingsbank

29.02.2016  15:22
Kristian Jensen fremlægger en ny strategi for Danmarks rolle i samarbejdet med den Afrikanske Udviklingsbank.

Danmark skal udnytte sin deltagelse i den Afrikanske Udviklingsbank fuldt ud. Derfor fremlægger udenrigsminister Kristian Jensen nu en strategi for Danmarks rolle i samarbejdet med Udviklingsbanken. Det sker som en del af regeringens udviklingspolitiske fokus på Afrika

”Jeg har ved selvsyn oplevet kontinentets udfordringer med massiv fattigdom, manglende muligheder for unge mennesker og deraf følgende migration mod Europa. Afrika skal have bedre muligheder. Her spiller den Afrikanske Udviklingsbank en meget vigtig rolle i forhold til at skabe langsigtet udvikling og bekæmpe de grundlæggende årsager til, at folk søger mod Europa,” siger Kristian Jensen, som på under tre måneder har haft fire Afrika-rejser. 
 
Danmark vil især sætte fokus på, at den Afrikanske Udviklingsbank fortsat fører an i bestræbelserne på at opnå bæredygtig vækst, at banken arbejder for fremme af stabilitet i skrøbelige situationer, at banken bidrager til at udbrede god regeringsførelse og bekæmper korruption, samt at Banken aktivt fremmer kvinders ligestilling i Afrika.

Strategien skal sikre et fortsat tæt partnerskab mellem Danmark og den Afrikanske Udviklingsbank i kampen for langsigtet bæredygtig udvikling i de afrikanske lande. Danmarks bidrag til udviklingsbanken er på cirka 630 millioner kroner i perioden 2014-2016.
 
Kristian Jensen har inden for tre måneder besøgt Kenya og Etiopien på Afrikas Horn, Tunesien og Algeriet i det nordlige Afrika, og i denne uge har han åbnet en ny dansk ambassade i Nigeria i det vestlige Afrika og aflagt besøg hos danske FN-soldater og danske udviklingsprogrammer i Mali i Sahel-regionen.

”Der er en meget vigtig og afgjort positiv udvikling i gang i mange afrikanske lande, hvor nye muligheder opstår. Samtidig er det også tydeligt, at der er hårdt brug for massive investeringer og økonomier, der ikke kun baserer sig på råstoffer. Her kan den Afrikanske Udviklingsbank være en meget vigtig spiller i forhold til en række områder blandt andet i forhold til bekæmpelse af korruption, investeringer i energi, infrastruktur og udvikling af landbruget,” siger Kristian Jensen.
 
Den nye organisationsstrategi udstikker rammerne for Danmarks samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank i de kommende år (2016-2019).
 
Den Afrikanske Udviklingsbank er en foretrukken partner for de afrikanske lande og spiller en afgørende rolle i forhold til fremme af social og økonomisk udvikling. I 2014 var bankgruppens operationer på i alt 7,6 milliarder USD, hvor infrastrukturlån til energi, transport og vand og sanitet udgjorde den største andel (55,4 pct.).
 
Netop store infrastrukturprojekter efterspørges i stigende grad blandt de afrikanske lande og er afgørende for fortsat vækst på kontinentet. 
 
Læs strategien for Danmarks i samarbejdet med Udviklingsbanken
 
For yderligere presse:
Poul Kjar, presserådgiver for Udenrigsministeren, tlf 41865975