Spring til indhold

Lille fremgang i vareeksporten i december 2015. Forventet helårsvækst på 4,4 pct. i 2015.

08.02.2016  15:44
I december 2015 steg vareeksporten 1,4 pct. i forhold til november eksklusive værdien af energivarer, skibe og fly fremgår det af de seneste sæsonkorrigerede tal for udenrigshandelen, som Danmarks Statistik i dag har offentliggjort.

I december 2015 steg vareeksporten 1,4 pct. i forhold til november eksklusive værdien af energi-varer, skibe og fly fremgår det af de seneste sæsonkorrigerede tal for udenrigshandelen, som Danmarks Statistik i dag har offentliggjort. Opgjort på samme måde er vareeksporten steget 1,6 pct. i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud. Opgjort inklusive energivarer og eksklusive skibe og fly steg vareeksporten i december 0,3 pct. i forhold til november, mens væksten i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud er 1,0 pct.

""Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

”På trods af et fald på 20,5 pct. i værdien af eksporten af energivarer steg vareeksporten eksklusive skibe og fly 0,3 pct. i december 2015. I de seneste seks måneder har der dermed været en svag vækst fra sommerens lavpunkt på omkring 5 pct. eksklusive skibe, fly og energivarer. For året som helhed tyder de foreløbige tal fra Danmarks Statistik på, at væksten bliver 4,4 pct. eksklusive skibe, fly og energi, og 2,4 pct. eksklusive skibe og fly.

Set over de seneste tre måneder skyldes eksportvæksten fremgang til EU-landene, bortset fra Tyskland, på 1,1 pct., mens vareeksporten eksklusive skibe, fly og energi til USA og Kina er faldet henholdsvis 2,3 pct. og 3,2 pct. For hele 2015 har det imidlertid især været disse to lande, som især har trukket eksporten med en vækst på henholdsvis 27,3 pct. til USA og 23,8 pct. til Kina (eksklusive Hong Kong).”