Spring til indhold

UMs ligestillingsregnskab for 2019 offentliggjort – arbejdet med ny handlingsplan for 2020-2025 igangsat

06.03.2020  14:48

UMs ligestillingsregnskab for 2019 viser, at udviklingen vedvarende går i den rigtige retning og dermed fortsætter den overordnede positive trend hen imod en mere balanceret kønsfordeling på ledelsesniveau. Der ses således en lille stigning i antallet af kvindelige chefer både ude og hjemme. I alt udgør kvinder 32% af alle chefer. I udetjenesten udgør kvinder 29% og i hjemmetjenesten 37% af cheferne. I rekrutteringsgrundlaget for chefer – souschefstillingerne hjemme – er pendulet i 2019 dog svunget lidt tilbage over midten og viser igen lille overvægt af mænd (53%).

Samtidigt med offentliggørelsen af regnskabet for 2019 fremlægges et internt review af UMs ligestillingsindsats i perioden 2013-2019. Reviewet har både set på resultaterne af en række indsatser i perioden og peger tillige på relevante indsatsområder for en kommende ligestillingshandlingsplan for perioden 2020-2025. Ligestillingsindsatsen vil fremover indgå som integreret del af den samlede bæredygtighedsindsats for UM.

Reviewet konkluderer overordnet, at UM et langt stykke hen ad vejen er lykkedes med sin indsats for fremme af flere kvinder i ledelse. Kvantitativt ses dette især ved en mere ligelig kønsfordeling på souschefniveau i hjemmetjenesten. Reviewet anbefaler, at UM fremover i større omfang fokuserer på at skabe rammer, der bidrager til at begrænse de strukturelle årsager til kønsubalancen i UMs ledelse. I den sammenhæng foreslås det at se på mulighederne for at skabe en mere familievenlig arbejdsplads og mere fleksible karriereforløb, og at UM ledelsesværdigrundlag genbesøges.

Reviewet peger også på behovet for størst mulig åbenhed, gennemsigtighed og tydeligere kommunikation om, hvad der skal til for at blive chef i UM, samt om selve processen for at blive vurderet som chefsegnet.

Arbejdet med den nye handlingsplan for 2020-2025 er netop igangsat. Handlingsplanen, som også vil se på andre aspekter, herunder lønudvikling, forventes at blive lanceret ultimo juni 2020.

Læs ligestillingsregnskabet 2019 her

Spørgsmål til Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde kan rettes til Koncern HR - enten kontorchef Anna Bengaard Gantriis, , tlf. 23482743, anngan@um.dk  - eller chefkonsulent Kirsten Steffensen, tlf. 41733850 eller kirste@um.dk.