Spring til indhold

Udenrigsminister Jeppe Kofod besøger Kina for at drøfte grøn omstilling og sikkerhedspolitik 

26.11.2021  11:11
Udenrigsminister Jeppe Kofod besøger fredag Kina som en del af sin tur i Asien. Her mødes han med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi

Det er første gang i over tre år, at en dansk udenrigsminister besøger Kina, når Jeppe Kofod fredag er i Hangzhou i den østlige del af landet for blandt andet at holde møde med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi.

Udenrigsministeren har flere mål med sit besøg.

For det første er det en del af regeringens samlede indsats for målrettet at fremskynde den grønne omstilling i Kina, som er verdens største udleder af CO2. Kina er forpligtiget på den grønne dagsorden, men har brug for at øge hastigheden for at indfri sine reduktionsmål. Udenrigsministeren vil derfor drøfte behovet for en hurtig udfasning af kul, energisamarbejde og øget fokus på miljø og biodiversitet.

Under besøget underskrives hele fem bilaterale aftaler om klima-, energi- og miljøsamarbejde. Udenrigsministeren mødes virtuelt med den kinesiske miljøminister for at drøfte ambitioner og samarbejde om de internationale klimaforhandlinger og Kinas værtskab for de internationale forhandlinger om biodiversitet. Ved disse møder deltager også Klima-, Energi-, og Forsyningsminister Dan Jørgensen og Miljøminister Lea Wermelin virtuelt fra Danmark.

”Danmark bidrager til markante reduktioner rundt omkring i verden, heriblandt i Kina. Vores virksomheder sælger energiteknologi og gennem vores omfattende samarbejde på klima og energiområdet med Kina er Danmark med til at inspirere verdens største CO2-udleder til at gå i en positiv retning. Det vil være til alles fordel – ikke mindst planetens. Vi vil arbejde henimod at indgå et nyt grønt fælles arbejdsprogram med Kina og derved fokusere vores samarbejde på bæredygtig udvikling og den grønne omstilling,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

 

Under besøget vil udenrigsministeren rejse sine bekymringer over menneskerettighedssituationen i Kina.

”Jeg vil selvfølgelig bruge mit fysiske møde til at sætte fokus på menneskerettighedssituationen i Kina – ikke mindst udviklingen i Hongkong og Xinjiang, som jeg ser på med stor bekymring. Derudover vil jeg rejse de kinesiske sanktioner mod EU, som også har ramt en dansk organisation,” siger Jeppe Kofod.

 

Det er en prioritet for Danmark, at Kina fastholdes på sine forpligtelser efter de internationale menneskerettighedskonventioner.

Bedre vilkår for danske virksomheder
Et andet kernepunkt på turen er vilkårene for danske virksomheder. Eksporten til Kina slog i 2020 rekord, og landet er nu Danmarks femtestørste eksportmarked. Mulighederne for øget kommercielt samarbejde er store, men danske og europæiske virksomheder oplever også øgede udfordringer. Udenrigsministeren vil derfor rejse bekymringerne over for den kinesiske udenrigsminister og den kinesiske handelsminister. En aftale om samarbejde vedrørende beskyttelse af patenter og varemærker skal blandt andet bidrage til øget samarbejde om rammevilkår for danske virksomheder i Kina.

Bekymrende sikkerhedspolitiske udfordringer
Derudover er det også vigtigt for udenrigsministeren at drøfte en lang række udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål med den kinesiske udenrigsminister. Det handler blandt andet om situationen i Indo-Pacific, stabiliteten i Taiwan-strædet, det Sydkinesiske Hav, Afrika, Afghanistan, Myanmar og Kinas bidrag til international fred og stabilitet.

På grund af kinesiske COVID-19-regler har Kina skabt en COVID-boble i Hangzhou i det østlige Kina, hvor udenrigsministeren mødes fysisk med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi. Møder med danske virksomheder i Kina, samt øvrige kinesiske ministre, afholdes virtuelt.

For yderligere presseinteresse, kontakt presserådgiver Victor Boysen: [email protected]