Spring til indhold

Verdens lande enige om ny global dagsorden for bæredygtig udvikling

03.08.2015  20:43
FN's medlemslande er blevet enige om en ny dagsorden for bæredygtig udvikling. Dagsordenen skal godkendes på topmødet den 25.-27. september i FN’s Generalforsamling. Udenrigsminister Kristian Jensen glæder sig over, at centrale danske prioriteter som ligestilling, miljø og klima og menneskerettigheder er afspejlet i slutdokumentet.

Søndag nat dansk tid blev alle medlemslandene af FN efter to års forhandlinger enige om en ny dagsorden for bæredygtig udvikling. Dagsordenen og de 17 Verdensmål skal erstatte de otte 2015-mål, som udløber i år, samt følge op på Rio-konferencerne om bæredygtig udvikling. Den nye dagsorden slår fast, at økonomisk vækst og fattigdomsbekæmpelse går hånd i hånd med bæredygtig udvikling, og at alle lande skal bidrage både globalt og nationalt.

Dagsordenen skal godkendes til topmødet d. 25.-27. september under dansk formandskab for FN’s Generalforsamling.

Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler:

”Det er glædeligt, at alle verdens lande nu er parate til at vedtage mål for den globale udvikling, som kombinerer kampen mod fattigdom med at passe godt på vores klima og miljø. Jeg er meget tilfreds med, at centrale danske prioriteter som ligestilling, miljø og klima og menneskerettigheder er afspejlet i slutdokumentet, som vi ser frem til at kunne godkende under dansk formandskab ved FN’s Generalforsamling til september”.

Det internationale samfund har nået en vigtig milepæl ved for første gang med den nye dagsorden at sætte både mennesker og kloden i centrum. De nye Verdensmål kombinerer kampen mod fattigdom med at beskytte miljøet og adressere klimaforandringer samt sikre respekt for menneskerettigheder.

Ligestilling står stærkt i den nye dagsorden, hvor der også er fokus på lige adgang til uddannelse, sundhed, økonomiske ressourcer og politisk deltagelse. Det understreges, at fuld ligestilling er afgørende for at nå målene. Når halvdelen af verdens befolkning fortsat nægtes rettigheder, fuld adgang og aktiv deltagelse i samfundet, bliver menneskers fulde potentiale ikke udnyttet.

Fred og sikkerhed indgår som et af fem grundelementer i dagsordenen med en anerkendelse af, at fred og sikkerhed er en forudsætning for bæredygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse. Et andet centralt element er vækst, som skaber jobs og er bæredygtig. Her er den private sektor en afgørende partner, og dansk erhvervsliv har meget at byde på inden for nogle af de mest afgørende sektorer, bl.a. sundhed, miljøteknologi, landbrug, og bæredygtig energi.

Dagsordenen, der genbekræfter målsætningen om at yde 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand, vil spille en vigtig rolle for de fattigste lande og skrøbelige stater samt være med til at generere yderligere finansiering. Her er Danmark fortsat et af kun fem lande i verden, der lever op til forpligtelsen.

Dagsordenen er i modsætning til de eksisterende 2015-mål global og vil derfor gælde for alle verdens lande og skulle følges op i alle lande. I en globaliseret verden, hvor fremtidens udfordringer rækker ud over landegrænser, kræves fælles løsninger. Enigheden om slutdokument er første skridt. Efter topmødet til september vil dagsordenens 17 mål skulle implementeres i alle verdens lande og med deltagelse af erhvervsliv, civilsamfund og andre aktører.

For yderligere information kontakt:
Dorte Mikkelsen, presserådgiver, tlf. 50778698