Spring til indhold

Kofods første besøg efter corona-nedlukning går til Norge

12.08.2020  17:44
Udenrigsminister Jeppe Kofods første besøg efter corona-nedlukningen går til Norge. Besøget fokuserer på tre af udenrigsministerens aktuelle hovedprioriteter: Genopretning af dansk eksport efter COVID19. Arbejdet for en bæredygtig udvikling i Arktis, der kommer befolkningerne i de arktiske områder til gode. Styrkelse af det internationale samfunds evne til at finde fælles løsninger på globale udfordringer. På alle tre områder er Norge en af Danmarks vigtigste partnere. 

Udenrigsminister Jeppe Kofod besøger Norge d.13.-14 august 2020. 

Den første dag vil han mødes med bl.a. Norges kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup, Oslos byrådsleder (borgmester), Raymond Johansen, Norges erhvervsminister, Iselin Nybø, og med en række danske virksomheder, der eksporterer til Norge. 

Norge er Danmarks femtestørste eksportmarked og et af de lande, der investerer mest i Danmark. Samtidig er det et lettilgængeligt marked for både store og små danske virksomheder. Norge er også et af de markeder, der klarer sig bedst gennem krisen på verdensplan. Det er derfor vigtigt at styrke handelsforbindelserne med Norge, når vi skal genoprette vores økonomier efter COVID-19.

”Det er en hovedprioritet for mig som udenrigs- og handelsminister, at vi gør hvad vi kan for at fastholde de mere end 800.000 danske arbejdspladser, der er knyttet til eksporten. COVID-19 har allerede kostet ordrer, og vi ser hen imod et efterår, der kan blive endnu værre for eksporten. Her er Norge en af vores allervigtigste partnere. Derfor er jeg glad for at skulle mødes med norske partnere og dansk erhvervsliv i Norge for at diskutere, hvordan vi i fællesskab kan få endnu mere gavn af vores allerede tætte handelsforbindelser”, siger Jeppe Kofod.

Den 14. august går besøget videre til Tromsø sammen med den norske udenrigsminister Ine Eriksen Søreide. De to ministre vil drøfte en række internationale spørgsmål herunder udviklingen i Arktis. Et område, hvor Norge og Kongeriget Danmark er tætte partnere, der bl.a. er enige om at prioritere en ambitiøs klimadagsorden, bæredygtig økonomisk udvikling og fred og sikkerhed.

”Norge og Kongeriget Danmark har klare fælles værdier og en interesse i, at internationale regler og principper også skal gælde og respekteres i Arktis. Lige nu ser vi en ny sikkerhedspolitisk dynamik vinde indpas i Arktis, og det skal vi forholde os til. Vi skal stå sammen om at fastholde målsætningen om Arktis som et lavspændingsområde, og om at sikre en bæredygtig udvikling – både økonomisk og miljømæssigt”, siger Jeppe Kofod. 

Arktis er en helt centralt politisk prioritet for Jeppe Kofod. Andet halvår af 2020 vil være præget af udformningen af Kongeriget Danmarks nye arktiske strategi 2021-2030, der forventes at blive lanceret i starten af næste år. Rejsen til Norge er den første af flere rejser, der vil have Arktis øverst på dagsordenen. Ministeren vil i den kommende tid også besøge Grønland og Færøerne. 

Også når det kommer til bredere internationale spørgsmål, er Norge en vigtig partner. 

”I en tid hvor den verdensorden, vi kender, er i opbrud, er det vigtigt med et stærkt nordisk sammenhold og en stærk nordisk stemme i verden. Danmark og Norge deler ønsket om at styrke det internationale samfunds institutioner. Det er en forudsætning for, at vi kan løse vores fælles globale udfordringer. Norge indtræder i 2021 i FN’s Sikkerhedsråd, og Danmark står klar som en nær samarbejdspartner. Det er glædeligt, for det er vigtigt, at vores lande sidder med ved bordet, når de store beslutninger drøftes. Pandemien har yderligere understreget vigtigheden af velfungerende internationalt samarbejde. Og her kan de nordiske lande spille en central rolle, bl.a. i kampen mod klimaforandringer og i håndtering af COVID-19”, siger Jeppe Kofod. 

Siden verden lukkede ned på grund af COVID-19, har Jeppe Kofods eneste rejse været til et EU-møde i Bruxelles. Rejsen til Norge er det første bilaterale besøg.  

For yderligere kontakt:
Lisa Christensen: Tlf: 21576134