Spring til indhold

Udenrigsministerens udtalelse om dommen over den estiske politiofficer Eston Kohver

20.08.2015  10:14
Den estiske politiofficer Eston Kohver blev i går idømt en straf på 15 års fængsel ved retten i Pskov Oblast i Rusland. Han blev bortført på estisk territorium den 5. september 2014 af russiske sikkerhedsstyrker.

Den estiske politiofficer Eston Kohver blev i går idømt en straf på 15 års fængsel ved retten i Pskov Oblast i Rusland. Han blev bortført på estisk territorium den 5. september 2014 af russiske sikkerhedsstyrker.

Udenrigsministeren udtaler:

“Domfældelsen over den estiske politiofficer Eston Kohver ved retten i Pskov Oblast og den uretmæssige tilbageholdelse siden september 2014 er helt uacceptabel. Jeg opfordrer Rusland til øjeblikkeligt at løslade Kohver og garantere ham en sikker tilbagevenden til Estland. Danmark står solidarisk med Estland i denne sag.”

Trods gentagne anmodninger over for Rusland er det ikke lykkedes at løse sagen om bortførelsen af den estiske politiofficer Eston Kohver, som har været uretmæssigt tilbageholdt i Rusland siden den 5. september 2014. Kohver har ikke haft adgang til en retfærdig rettergang og modtager ikke passende retshjælp. EU har ved flere lejligheder understreget, at bortførelsen og den fortsatte tilbageholdelse er i strid med folkeretten.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 41904124