Spring til indhold

Nye tider i det dansk-ghanesiske partnerskab

20.03.2014  06:16
Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen lancerer torsdag i Accra en ny dansk politik for det danske engagement med Ghana - og lægger op til et mere strategisk funderet partnerskab med øget vægt på politisk og kommercielt samarbejde de kommende år.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen lancerer torsdag i Accra en ny dansk politik for det danske engagement med Ghana - og lægger op til et mere strategisk funderet partnerskab med øget vægt på politisk og kommercielt samarbejde de kommende år.

Mogens Jensen udtaler:

"Ghana er nået langt med at bekæmpe fattigdom og er i dag et demokratisk forbillede i Afrika. Landet er en del af et nyt Afrika i vækst, der i stigende grad efterspørger handel og investeringer.

Vi skal bruge vores mangeårige succesfulde udviklingssamarbejde og tætte bånd som afsæt til at skabe en god overgang fra udviklingssamarbejde til øget kommercielt samarbejde til gavn for vækst og beskæftigelse i Ghana. Danske virksomheder kan levere mange af de løsninger, Ghana har brug for på områder som klima, vand, sundhed og infrastruktur.

Vi skal fastholde og tilpasse vores engagement over de kommende år, så Ghana i starten af 2020'erne bliver et land, der står på egne ben men med et stærkt dansk politisk, kommercielt og kulturelt engagement.

Ghana har dog fortsat en række udfordringer med ulighed, arbejdsløshed, god regeringsførelse, sundhed, rettigheder og udviklingen af den private sektor. Her skal vi stadig støtte Ghana, så der bliver tale om en gradvis overgang."

Baggrund
Fra 2000 til 2010 halverede Ghana andelen af befolkningen under fattigdomsgrænsen til 28 pct.

Den nye landepolitik for engagementet med Ghana dækker perioden 2014-18.

Udviklingssamarbejdet omfatter sundhed, privatsektorudvikling, god regeringsførelse og generel budgetstøtte. Den danske bistand vil gradvist gå fra omkring 350 mio. kr. om året til 200 mio. kr. i 2018. Hertil kommer en række aktiviteter under Danidas erhvervsinstrumenter samt ren kommerciel rådgivning. Fra 2017 forventes vedtaget et transitionsprogram for gradvis udfasning af den sidste udviklingsbistand.

Den politiske del af det nye strategisk funderede partnerskab vil fokusere på emner som global bekæmpelse af tortur, maritim sikkerhed i Guineabugten og kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Det kommercielle samarbejde vil tage afsæt i danske styrkepositioner som grøn vækst, landbrug, klima, vand, sundhed og infrastruktur.

Der er i dag omkring 35 danske virksomheder til stede i Ghana.

Hvis dansk eksport til hele Afrika øges til gennemsnittet af, hvad landene i EU15 eksporterer til kontinentet, vil det ifølge DI give 7.000 ekstra danske arbejdspladser om året.

For yderligere information kontak:
Frej Jackson, presserådgiver, tlf.: 29724477