Spring til indhold

Ministerbesøg fra Burkina Faso før historisk præsidentvalg

03.03.2015  11:03
To ministre fra det vestafrikanske land Burkina Faso besøgte i sidste uge Danmark, hvor de bl.a. mødtes med udenrigsministeren og handels- og udviklingsministeren.

To ministre fra det vestafrikanske land Burkina Faso besøgte i sidste uge Danmark, hvor de bl.a. mødtes med udenrigsministeren og handels- og udviklingsministeren. Møderne bekræftede det stærke samarbejde mellem Danmark og Burkina Faso, der netop nu forbereder præsident- og parlamentsvalg efter den folkelige opstand, der i efteråret førte til den daværende præsidents afgang og indsættelsen af en overgangsregering.

Udenrigsminister Martin Lidegaard siger:
”Jeg har haft et godt møde med Burkina Fasos viceudenrigsminister og ministeren for ligestilling. Vi drøftede bl.a. den politiske udvikling i Burkina Faso, som bliver afgørende for landets demokrati fremover. Vi drøftede også voldelig ekstremisme og terrorbekæmpelse i den skrøbelige Sahel region. Burkina Faso spiller en vigtig rolle i at fremme stabilitet i regionen. Vi var helt enige om at styrke vores partnerskab for at bekæmpe radikalisering og imødegå voldelig ekstremisme. Endelig var jeg glad for at drøfte klimaindsatser. Det er vigtigt at styrke partnerskaber mellem Danmark og de mindst udviklede lande som Burkina Faso for en ny ambitiøs klimaaftale.”

Handels- og udviklingsministeren siger:
”Burkina Faso er et dansk prioritetsland og en vigtig partner for Danmark. På mit møde med landets to ministre har vi bl.a. drøftet vores udviklingssamarbejde, situationen i Sahel samt spørgsmål om ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Jeg har understreget Danmarks støtte til overgangsregeringens indsats for at afholde frie og retfærdige valg til oktober. Burkina Faso håndterede krisen i efteråret 2014 med stort ansvar. Nu bliver det vigtigt at sikre landets fremtidige demokrati, stabilitet og udvikling.”

Baggrund
Burkina Faso gennemgik en historisk politisk udvikling i forbindelse med den massive folkelige opstand, der i oktober 2014 førte til daværende præsident Blaise Compaorés afgang og indsættelsen af en overgangsregering med bred tilslutning fra alle parter. Afholdelsen af landets præsident- og parlamentsvalg den 11. oktober bliver afgørende for Burkina Faso, der længe har været et af de mere stabile lande i Sahel regionen. Situationen i Sahel er aktuelt meget bekymrende. Kombinationen af en forværret sikkerhedssituation i Mali, truslen fra Boko Haram i særligt Niger samt den meget ustabile situation i Libyen har yderligere understreget skrøbeligheden i en region, der de seneste årtier har været præget af store sikkerheds- og udviklingsmæssige udfordringer såsom grænseoverskridende kriminalitet, radikalisering, voldelig ekstremisme og humanitære kriser. Burkina Faso har spillet en vigtig rolle i at fremme stabilitet i regionen og tidligere bl.a. engageret sig aktivt som mægler i konflikten i Mali.

Yderligere information kontakt:

Hanna Ohm Cleaver, Afrikakontoret, tlf: 33920130