Spring til indhold

Ny dansk samarbejdsform er vand på Sydafrikas mølle

22.08.2016  11:53
Faktisk kunne det danske ”Partnering with Denmark”-program, der i dag offentliggør sin første årsberetning, lige så godt være opfundet i Sydafrika. 

Læs her årsrapporterne og se verdenskortet over hvor de danske fagministerier og vækstrådgivere arbejder

Tilbage i 2014 fik de danske myndigheder en opfordring fra Sydafrikas ministerium for vand: ”Hjælp os med at sikre vores borgere og virksomheder vand. Vi ved, at Danmark er førende på området.”

Et samarbejde var oplagt, men hvordan skulle det skrues sammen? Sydafrika er blevet for rigt til at modtage traditionel, dansk udviklingsbistand, og det danske miljøministerium havde ikke mandat eller budget til at tage opfordringen op.

Men så lancerede den danske regering i 2015 ”Myndighedssamarbejdet” (”Partnering with Denmark” på engelsk), der er finansieret af udviklingsbistanden og netop går ud på at støtte samarbejder mellem myndigheder i udviklingslande og relevante myndigheder i Danmark. Samtidig skal initiativet være med til at åbne døre for danske virksomheder på nye markeder.

Udenrigsminister Kristian Jensen siger om den nye samarbejdsform: ”Myndighedssamarbejdet er kommet godt fra start. Vi samarbejder på tværs af regeringen - 8 ministerier i 12 forskellige vækst- og udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika. Udenrigsministeriet, fagministerierne og dansk erhvervsliv bidrager alle, og det er helt nødvendigt for at vi opnår succes. Regeringen lægger op til mere af denne type samarbejde. Vi vil gerne inddrage byer, kommuner og regioner. Det er udtryk for et mere ligeværdigt samarbejde med udviklingslande og vækstøkonomier.”

Det nye initiativ betød, at de danske myndigheder kunne svare ja til anmodningen fra Sydafrika, og der er nu søsat et program, der gør det muligt for Sydafrika at hente hjælp og inspiration i Danmark, blandt andet til at reducere sit enorme vandspild og til at udnytte landets store grundvandsressourcer. Det sker i et samarbejde med danske fagfolk i Miljø- og Fødevareministeriet, Udenrigsministeriet og førende danske virksomheder på området som Grundfos og AVK.

I gang i 12 lande
Blot 1½ år efter, at Partnering with Denmark-programmet blev lanceret – og er klar med sin første årsberetning, er det i fuld sving i 12 vidt forskellige lande som Brasilien og Bangladesh, Mexico og Ghana, Tyrkiet og Indonesien. 17 danske såkaldte vækstrådgivere er på plads, og 20 myndighedssamarbejder er i gang eller lige ved at komme det inden for en række sektorer.

F.eks. skal danske myndigheder, virksomheder og organisationer være med til at fremme IT og innovation i Brasilien, sikre bedre arbejdsmiljø i den livsvigtige tekstilindustri i Bangladesh, sætte skub i den grønne dagsorden i Indonesien og Tyrkiet og opbygge en bæredygtig produktion af svinekød i Colombia og Vietnam. For blot at nævne en håndfuld af de i alt 20 sektorsamarbejder.

Fagfolk fra 7 danske ministerier er direkte involveret i samarbejder i fjerne lande og er derigennem blevet en aktiv del af dansk internationalt samarbejde om udvikling og erhvervsfremme. Og yderligere en håndfuld ministerier har deltaget i udformningen og opstarten af programmet.

Problemer kan blive til markeder
”Vandsamarbejdet med Sydafrika illustrerer, hvordan denne form for samarbejde på én gang kan være med til at løse presserende problemer i et udviklingsland og bane vejen for danske virksomheder på nye markeder,” siger Danmarks ambassadør i Sydafrika, Trine Rask Thygesen.

Sydafrika slås med enorme vandproblemer i en grad, der kan føre til politisk og social uro. En tredjedel af det vand, der sendes ud til forbrugere og virksomheder, går tabt på vejen. Og Sydafrika udnytter kun 15 pct. af sine store grundvandsressourcer. Begge områder – kamp mod vandspild og udnyttelse af grundvand – er Danmark kendt for i den store verden, og derfor efterspurgte Sydafrika i 2014 danske løsninger. Både fra danske myndigheder og danske virksomheder.

”Sydafrika har ikke længere brug for udviklingsbistand i klassisk forstand,” siger Trine Rask Thygesen. ”Landet har ganske store offentlige budgetter, men mangler ekspertise. Og den har vi i Danmark, både i ministerier, myndigheder og i virksomheder. Den ekspertise efterspørger sydafrikanerne, og med programmet kan vi give dem adgang til den danske vandekspertise. Det gør lille Danmark til en partner, der stadig er relevant for Sydafrika, som jo udgør et stort og lovende marked også for danske virksomheder.”

Fakta: ”Partnering with Denmark” har to ben
”Partnering with Denmark” består af to elementer:

  • Vækstrådgiverne på de danske ambassader med faglig baggrund inden for den sektor, de arbejder med. Der er 17 vækstrådgivere
  • Myndighedssamarbejder/strategisk sektorsamarbejder er de danske fagministeriers samarbejdsprojekter med de lokale myndigheder. Dem er der nu 20 af.

Programmet koordineres af Udenrigsministeriets sekretariat for myndighedssamarbejde og af en interministeriel arbejdsgruppe, hvor de 7 fagministerier og deres styrelser er repræsenteret.

Fakta: Det er udviklingsbistand
De 17 danske vækstrådgivere og 20 myndighedssamarbejder finansieres alle via udviklingsbistanden. De skal derfor være målrettet udviklingslande, aktiviteter skal foregå ude i landene og direkte bidrage til vækst og velfærd. For perioden 2015-2017 er der en samlet pulje på 99 mio. kr. til vækstrådgivere og 117 mio. kr. til strategisk sektorsamarbejde, men regeringen ønsker at udvide og forlænge ordningen.

Dansk Industri: Vi er vilde med de nye vækstrådgivere
”Ideen med Partnering with Denmark-programmet er helt rigtig: På én gang at bidrage til at skabe vækst og udvikling og skabe muligheder for danske virksomheder på nye markeder, hvor der er behov for de ting, danske firmaer har at byde på,” siger markedschef Jens Holst-Nielsen, Dansk Industri:

Han er specielt glad for den nye opfindelse i programmet, vækstrådgiverne: ”Vækstrådgiveren er en helt central figur, fordi det ikke ’bare’ er en traditionel handelsattaché, men en fagperson, som kender sektoren.  Jeg oplevede selv under det danske handelsfremstød i Sydafrika i november 2015 den respekt, der stod om den danske vækstrådgiver i vandsektoren blandt de sydafrikanske partnere, fordi de kan have en faglig dialog med vækstrådgiveren, som tilmed har et indgående kendskab til den danske ressourcebase. Det giver tyngde ude i verden at have en officiel – og fagligt velfunderet – repræsentant fra Danmark i ryggen, og det er helt sikkert med til at åbne døre.”

Jens Holst-Nielsen roser også programmets fokus på lovgivning, regulering og rammebetingelser i partnerlandene: ”Det kan lyde tørt og kedeligt, men er helt essentielt. Hvis man f.eks. ikke betaler varme efter forbrug, som det er tilfældet i mange lande, så er der ikke noget incitament til at spare på varmen. Og hvorfor så købe Danfoss-termostater? Myndighedssamarbejdet kan hjælpe partnerlandene til at udvikle sig i den retning, de selv ønsker. Og samtidig bane vejen for danske produkter og løsninger.”

Landbrug & Fødevarer:
Perfekt brobygger mellem bistand og handel
”En spændende nyskabelse i udviklingsbistanden, der er som skabt til at bygge bro imellem det traditionelle udviklingssamarbejde og en ny form for samarbejde på mere lige fod mellem Danmark og en række spændende lande.”  Sådan karakteriserer områdedirektør for handelspolitik og afsætning  i Landbrug & Fødevarer, Jan Laustsen, Partnering with Denmark-programmet.

I fire lande sker samarbejdet inden for landbrugs- og fødevaresektoren: Vietnam, Kina, Colombia og Kenya. ”Det er alle sammen lande, der står over for stor økonomisk vækst, og hvor det giver god mening at bidrage med årtiers danske erfaringer i sektoren. Og kan vi samtidig bane vej for danske produkter og løsninger på kommercielle vilkår, så lever effekten af indsatsen videre, også når programmet slutter.”

Myndighedssamarbejde med Brasilien:
Danske hjælp til digitalisering af den offentlige sektor

Da erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i midten af august  var med til at åbne det første offentlige innovationslaboratorium i Brasiliens hovedstad Brasilia, var det den foreløbige kulmination på det dansk-brasilianske myndighedssamarbejde, der skal bidrage til at skabe øget innovation og digitalisering af den offentlige sektor i Brasilien.

Det nye laboratorium i Brasilien er etableret i tæt samarbejde med det danske MindLab – en udviklingsenhed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Det er et eksempel på, hvordan danske erfaringer på it-området kan være med til at inspirere brasilianske myndigheder. Samtidig kan samarbejdet bane vej for danske virksomheder i det store sydamerikanske land.

”Brasilien mangler ikke teknisk viden på it-området,” siger Gustav Christoffer Jensen, der i 2015 startede som vækstrådgiver på den danske ambassade i Brasilien og koordinerer samarbejdet. ”Men de står med de samme udfordringer, som vi stod med i Danmark i 1990erne, hvor alle myndigheder og ministerier arbejdede hver for sig med digitalisering. Gennembruddet kom først, da vi fik en overordnet digitaliseringsstrategi og taskforce. De erfaringer efterspørger brasilianerne nu.”

”Vi har haft brasilianere på studietur i Danmark, og de er nærmest målløse, når de ser, at man kan registrere en ny virksomhed på en time og lave ejerskifte på en bil på internettet. Her i Brasilien er det stadig sådan, at en underskrift kun kan foretages med en kuglepen. Så der er et stykke vej endnu. Men vi har jo selv været det igennem i Danmark,” siger Gustav Christoffer Jensen.

Dansk fødevare-knowhow til Colombia
Fremtiden for et af Latinamerikas største lande, Colombia med 48 mio. indbyggere, tegner lysere, end den har gjort længe. Regeringen indgik tidligere i år en række delfredsaftaler med oprørsbevægelsen FARC, så der er håb om en afslutning på de mere end 50 års konflikt, der har hærget landet. Det giver nye muligheder for vækst og udvikling. For eksempel for landets landbrugs- og fødevaresektor, herunder svinekødsproduktionen, som Colombia ønsker at modernisere.

Men landet har ikke de systemer på plads, der skal til for at forbedre fødevaresikkerheden og leve op til veterinære standarder på eksportmarkederne. Det skal den danske fødevarestyrelse nu hjælpe deres kolleger i Colombia med.

”Danske myndigheder, virksomheder og organisationer har stor ekspertise på netop dette område, og det er noget, Colombia i den grad efterspørger. Selv om Colombias produktion af slagtesvin er beskeden i forhold til den danske, så har der været en stigende produktion og forbrug de senere år.  Og kan Danmark fra start være med til at indfri sektorens potentiale og bidrage til vækst i Colombia, så kan det også gavne Danmark, fordi det samtidig kan åbne nye muligheder for danske virksomheder inden for andre sektorer af landbrugs- og fødevareproduktionen her,” siger Sune Jin Christensen, vækstrådgiver i Colombia, hvor Danmark så sent som i 2014 åbnede en ambassade i hovedstaden Bogota.

Sundhed til 413 mio. mennesker
413 mio. Så mange mennesker bor der tilsammen i de tre lande, Brasilien, Mexico og Vietnam, som Sundheds- og Ældreministeriet har indledt et formelt myndighedssamarbejde med, og landene efterspørger ekspertise på områder, Danmark er kendt for: En stærk primær sundhedssektor, sundheds-IT og regulering på lægemiddelområdet.

Men kan lille Danmark overhovedet gøre en konkret forskel i tre så store lande? ”Ja,” siger Hanne Findsen, leder af den internationale enhed i Sundheds- og Ældreministeriet. ”For vi sigter efter at understøtte processer, der allerede er i gang på landenes eget initiativ, og hvor landene efterspørger vores råd, erfaring og vejledning. Det er punktnedslag, men på vigtige tidspunkter og områder.”

”Samtidig er det en spændende opgave for os. Det er positivt, at der er efterspørgsel efter vores ekspertise og indsats fra andre lande og fra danske virksomheder, der gerne vil have danske myndigheder med til at åbne døre og skabe kontakter på internationale markeder. Vi får i ministeriet også selv meget ud af det. Vi bliver klogere på vores eget system – både dets styrker og svagheder – ved at se det udefra og spejle os i andre sundhedssystemer.”

Den danske familielæge til Vietnam
Kan sundhedspersonale i Vietnam trænes, så diabetespatienter kan få en bedre behandling og ikke nødvendigvis skal på sygehuset hver gang, de er syge? Det skal et dansk-vietnamesisk samarbejde mellem de to landes sundhedsministerier gøre alle klogere på.

Forhistorien er den, at Vietnams sundhedsministerium har et godt øje til det danske system med familielæger, som tager sig af langt de fleste henvendelser fra borgerne vedrørende sundhed. Sådan er det ikke i Vietnam, hvor syge borgere må gå direkte til hospitalerne og dermed belaster dem.

Derfor spurgte Vietnam, om Danmark kan hjælpe med at overføre elementer fra det danske familielægesystem til Vietnam. Lidt af en mundfuld i et land med mere end 90 mio. indbyggere.

Så da det dansk-vietnamesiske myndighedssamarbejde på sundhedsområdet blev aftalt i 2015, blev det besluttet at lægge ud med en enkelt patientgruppe. Vietnam foreslog selv diabetes-patienter, fordi diabetes er i kraftig vækst i landet, og fordi Danmark er kendt for sin ekspertise på området.

Den danske ambassadør:

En kickstart til nye former for samarbejde
Med udgangen af 2015 blev årtiers omfattende og ganske vellykket, klassisk, dansk udviklingsbistand til Vietnam endeligt udfaset, og det tætte dansk-vietnamesiske samarbejde inden for en række forskellige sektorer skulle gentænkes.

”Her kom Partnering with Denmark-programmet på det helt rette tidspunkt,” siger den danske ambassadør i Vietnam, Charlotte Laursen. ”Vietnam efterspørger jo stadig viden på områder, hvor Danmark er kendt for at være langt fremme. Og nu kan Vietnam betale selv. Med programmet kan vi være med til at kickstarte et dansk-vietnamesisk samarbejde på kommercielle – og dermed levedygtige – vilkår. Samtidig med at vi fremmer formål, både Danmark og Vietnam prioriterer, som adgang til sundhed, hensyn til miljøet og lignende.”

Vietnam er da også et af de lande, hvor programmet er mest aktivt med to vækstrådgivere på den danske ambassade i Hanoi, der koordinerer hele fire strategiske sektorsamarbejder inden for uddannelse, sundhed, miljø og fødevarer.

Årsberetningen for myndighedssamarbejde er på engelsk. Læs den her.