Spring til indhold

Danmark til eksamen i menneskerettigheder i januar 2016

18.02.2015  12:30

Forud for Danmarks næste rapport til FN om menneskerettighedssituationen i Danmark holder Udenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder (IMR) en række møder – folkehøringer – rundt om i landet, hvor NGOer, eksperter og privatpersoner vil kunne give deres syn på menneskerettighederne i Danmark. Folkehøringerne starter i denne uge.

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:

”Jeg glæder mig til at vi nu sætter gang i diskussionen om menneskerettigheder i Danmark. Menneskerettigheder er noget, der berører os alle i hverdagen, og vi skal bestemt ikke tage dem for givet. Heldigvis har vi i Danmark et solidt fundament og et godt omdømme. Men det betyder ikke, at vi ikke også kan have godt af et regelmæssigt ”eftersyn”. Det er vigtigt at diskutere menneskerettigheder politisk og ikke kun som en juridisk diskussion om konventioner. Hvad mener vi egentligt, når vi taler om menneskerettigheder? Jeg håber meget, at så mange som muligt vil deltage eller bidrage til folkehøringerne. Det er vigtigt, at vi får en national dialog.”

Udenrigsministeren understreger, at folkehøringerne har været planlagt i lang tid, men at weekendens begivenheder bestemt ikke gør emnerne mindre relevante.

Baggrund
FN besluttede tilbage i 2006 at iværksætte en proces kaldet den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR). Tanken er, at hvert medlemsland fremlægger en rapport om menneskerettighedssituationen i sit eget land og efterfølgende eksamineres af alle øvrige medlemslande, der kan give anbefalinger. Danmark havde sin første UPR-eksamination i 2011 og modtog 133 anbefalinger, af hvilke 107 blev helt eller delvist accepteret. Nu skal vi til det igen.

Frem til oktober 2015 vil regeringen arbejde på en rapport, der i videst muligt omfang skal afspejle menneskerettighedssituationen i Danmark - og ikke mindst se på, hvordan tingene har udviklet sig siden 2011.

IMR har valgt en række temaer: Beskyttelse af udsatte grupper, Overvågning og sikkerhed, Forskelsbehandling og diskrimination samt Menneskerettigheder i forvaltningen. Det er hensigten, at folkemøderne skal skabe opmærksomhed om UPR-processen og samtidig at indhente bemærkninger, der kan indgå i overvejelserne om rapporten til FN.

Der er flere muligheder for at deltage i processen. Dels kan man deltage i folkehøringerne, dels kan man sende kommentarer til UPR2016@um.dk 

For yderligere oplysninger
Camilla Christensen, camchr@um.dk 

Har du bemærkninger til Danmarks UPR-proces er du velkommen til at skrive til: UPR2016@um.dk