Spring til indhold

Global varehandel faldt 1,2 pct. i januar 2020. Årsstigningstakten faldt til 0,6 pct.

25.03.2020  16:37
I den sidste måned før COVID-19 epidemien fik globalt gennemslag, januar 2020, faldt den globale varehandel i faste priser med 1,2 pct. i forhold til december 2019, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor*

Årsstigningstakten, dvs. udviklingen de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til -0,6 pct. fra sidste måneds tilbagegang på -0,4 pct.Tilbagegangen i januar var særlig udpræget for vareeksporten ud af Kina, som faldt med 11 pct. i forhold til december 2019. Hvor meget af dette kan henføres til COVID-19 og hvor meget til kinesisk nytår er dog uvist. Også japansk vareeksport faldt markant i januar med 4,6 pct. Bevægelserne på de øvrige markeder var relativt begrænsede. Større udsving må forventes, når tallene fra februar og marts foreligger.Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

*Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. CPB er en uafhængig enhed under det nederlandske økonomiministerium, som har til formål at levere videnskabelige og aktuelle økonomiske data og analyser. https://www.cpb.nl/en