Spring til indhold

Danmark og Indonesien indgår omfattende strategisk grøn samarbejdsaftale

22.11.2021  08:41
Aftalens 86 handlingsspor skal styrke samarbejdet mellem Danmark og Sydøstasiens folkerigeste land og skabe fremdrift for FNs verdensmål.
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod og Indonesiens udenrigsminister Retno Marsudi har i dag sat deres underskrift på en aftale, der skal sikre tættere dansk-indonesisk samarbejde med udgangspunkt i at opfylde FN’s verdensmål. 

Aftalen blev indgået under udenrigsminister Jeppe Kofods besøg i Indonesien. 

“Det er afgørende, at vi sætter handling på de fine ord og følger op på vores løfter fra COP26. Det gør Danmark med den her samarbejdsaftale, hvor vi særligt fremhæver dansk-indonesisk samarbejde om grøn omstilling og energieffektivisering. Aftalen viser meget tydeligt, hvordan vi kan sætte danske kompetencer i spil til gavn for den globale grønne omstilling. 

Det handler både om at skabe grønne job og om at give udviklingen et markant skub fremad i et af de lande, hvor blandt andet udfasningen af kul skal i gang for at rykke på den globale udledning,” siger Jeppe Kofod efter sit møde med Retno Marsudi i Jakarta. 

Indonesien er verdens femtestørste udleder af CO2, blandt verdens ti største kulforbrugende lande og også en af de største eksportører af kul. Samtidig er det et af de lande, der vil blive hårdt påvirket af klimaforandringerne. Op til COP26 forpligtede Indonesien sig som noget nyt til at blive klimaneutral i “2060 eller tidligere med international hjælp.”

Aftalen indeholder 86 forskellige konkrete handlingsspor, hvor Danmark og Indonesien har valgt at sætte særligt ind. Det handler blandt andet om energiomstilling, affaldshåndtering, cirkulær økonomi og fødevarer. Aftalen indebærer en ny, fast klimadialog med Indonesien. Men også sikkerhedsdagsordenen er særligt prioriteret i forbindelse med Danmarks kandidatur til en plads i FN’s sikkerhedsråd for 2025-26.  

Her handler samarbejdet blandt andet om maritim sikkerhed og antiterrortiltag. Danmark giver de næste tre år fem millioner kroner til det regionale center for politisamarbejde, som blev oprettet efter Bali-bomberne. Derudover hjælper danske virksomheder helt konkret i forhold til udrustningen på de kontrolfartøjer, der skal hjælpe med at sikre tryg skibsfart i området. 

“Som søfarts- og eksportnation er det vigtigt for Danmark at sikre sikkerheden til søs i denne del af verden. Ved mit besøg på skibsværftet PT. PAL i Surabaya søndag havde jeg en god dialog med de medrejsende danske virksomheder om, hvordan dansk forsvarsteknologi kan spille en rolle netop for at løse den opgave,” siger Jeppe Kofod. 

Den dansk-indonesiske samarbejdsaftale løber fra 2021 til 2024. 

Hele aftalen kan læses her: https://indonesien.um.dk/en/-/media/country-sites/indonesien-en/travel-and-residence/prev1a-ina-den-poa.ashx

For yderligere presseinformation, kontakt ledende presserådgiver for udenrigsministeren: Sissel Christine Søe: [email protected]