Spring til indhold

Danmark suspenderer midlertidigt repræsentationsaftaler med Tyskland og Finland

09.09.2011  11:27
Midlertidig suspendering af repræsentationsaftaler med andre Schengen-lande om udstedelse af visum.

I en række lande, hvor Danmark ikke selv har ambassader, der udsteder visum, er der indgået aftaler med andre Schengen-lande om visumudstedelse til folk, der skal til Danmark. Dette system er baseret på såkaldte repræsentationsaftaler, som indgås på baggrund af aftale mellem integrations- og udenrigsministeren.

Integrationsministeriet har besluttet at suspendere repræsentationsaftalerne med Tyskland
og Finland midlertidigt. Baggrunden er, at disse lande for tiden ikke opfylder de danske myndigheders krav om høring/konsultation af centrale myndigheder i Danmark, før der udstedes visum gældende for Danmark.

Det betyder, at visumansøgere i de relevante lande indtil videre må indgive ansøgning til en dansk viseringsberettiget repræsentation. En af betingelserne for at kunne gøre dette, er bl.a., at ansøgeren er på lovligt ophold i det land, hvori ansøgning indgives (med/uden visum eller opholdstilladelse).

Det betyder, at det er ekstra vigtigt for visumansøgere og deres danske kontakter på forhånd at tjekke oversigten på Udenrigsministeriets hjemmeside over de aktuelle repræsentations-aftaler for lande, hvor Danmark ikke har en viseringsberettiget repræsentation.

Udenrigsministeriet håber, at det hurtigt bliver muligt at genetablere de suspenderede repræsentationsaftaler.