Spring til indhold

Ny generation af udviklingsbistand giver smæk for skillingen

29.09.2020  13:25
Det var en god idé, at Danmark i 2015 søsatte en ny type udviklingssamarbejde, der støtter danske myndigheders samarbejde med udviklingslande om at skabe bæredygtig vækst, konkluderer den første evaluering af programmet.

De næsten 200 mio. kr., Danmark siden 2015 har brugt af udviklingsbistanden på at støtte danske myndigheders samarbejder med myndigheder i udviklingslande for at skabe bæredygtig vækst og udvikling, er rigtigt godt givet ud, konstaterer en ny evaluering af programmet for myndighedssamarbejde. De foreløbige resultater tegner så lovende, at det giver belæg for at konkludere, at programmet ’præsterer over sin vægtklasse’, forstået på den måde at det leverer flotte resultater i forhold til den relativt lave økonomiske støtte til de enkelte projekter. Det giver løfter om, at effekten på længere sigt kan blive endnu større, konstaterer evalueringen.

Evalueringen konkluderer også, at det på relativt kort tid er lykkedes at mobilisere ekspertise hos en bred vifte af danske myndigheder, der rent faktisk har vist sig i stand til at bidrage til udvikling i partnerlandene. Og det er vel at mærke en ekspertise, som uden programmet ikke ville have været til rådighed. De lokale partnere, evalueringsholdet mødte, udtrykte også stor tilfredshed med og ligefrem entusiasme for deres samarbejde med danske myndigheder, og flere af dem kunne allerede pege på konkrete resultater af samarbejdet.

Bredt ud til foreløbigt 16 lande
Ideen med myndighedssamarbejdet er at støtte samarbejde mellem offentlige myndigheder i Danmark og i partnerlandene. Det sker med tre forskellige, men sammenhængende formål, nemlig at bidrage til bæredygtig vækst og udvikling i partnerlandene, at styrke og udvide de bilaterale relationer til Danmark og at åbne døre for danske virksomheder på nye markeder. I alt har 40 forskellige samarbejder i 16 forskellige lande foreløbigt modtaget i alt næsten 200 mio. kr. i støtte.

Programmet dækker både mellemindkomstlande og udviklingslande. Kina er det land, hvor der er flest projekter om myndighedssamarbejder, nemlig syv, efterfulgt af Indien, Indonesien og Kenya, der hver er involveret i fire projekter.

Lille land med noget at byde på
Sandsynligheden for at opnå gode resultater er, konstaterer evalueringen, størst, når myndighederne i partnerlandene aktivt efterspørger dansk ekspertise og teknologi. Derfor giver det god mening, at programmet bevidst har satset på sektorer som vand og grøn energi, hvor Danmark er internationalt kendt for sin stærke ekspertise. Det understøtter danske myndigheders og Danmarks troværdighed, og så betyder det mindre, at Danmark er så lille et land. Det er der flere eksempler på, ikke mindst fra et par af de meget store lande, der er omfattet af programmet, Brasilien og Indien.

Udvidelser på vej?
Udenrigsministeriet finder det opmuntrende, at evalueringen helt overordnet bekræfter, at det giver god mening at gøre myndighedssamarbejdet til et centralt instrument i det danske udviklingssamarbejde.

Evalueringen er gennemført af PEM Consult i 2019/20. Evalueringsrapporten kan downloades fra www.evaluering.um.dk

For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt Nanna Hvidt, Udenrigsministeriets kontor for Evaluering, Læring og Kvalitet på tlf. 33 92 04 72 eller nanhvi@um.dk