Spring til indhold

Nigers udenrigsminister på besøg i København

05.10.2012  14:34
Nigers udenrigsminister, Mohamed Bazoum, har i dag besøgt udenrigsminister Villy Søvndal og med udviklingsminister Christian Friis Bach. Her blev situationen i Sahel-regionen og i særdeleshed Mali drøftet.

Nigers udenrigsminister, Mohamed Bazoum, besøger Danmark i denne uge, og han har i dag mødt udenrigsminister Villy Søvndal og med udviklingsminister Christian Friis Bach.

I den forbindelse udtaler udenrigsminister Villy Søvndal:

"Jeg har haft et meget interessant møde med min nigerske kollega, og vi har drøftet situationen i Sahel-regionen og i særdeleshed Mali indgående. Vi var enige om, at løsningen på situationen i Mali først og fremmest skal drives af parterne i Mali men selvfølgelig med støtte fra den regionale organisation ECOWAS, den Afrikanske Union, EU og FN. Jeg havde også lejlighed til at præsentere det nye danske Sahel-initiativ for Bazoum, og han udtrykte stor tilfredshed med det øgede danske engagement i regionen”.

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler:

”Genetableringen af demokratiet i Niger efter militærets magtovertagelse i 2010 har betydet, at vi har besluttet at øge det danske udviklingspolitiske samarbejde med Niger. Jeg benyttede samtalen med Bazoum til at følge op på mit besøg i Niger i foråret. Vi drøftede de indsatsområder, som Danmark i de kommende år vil fokusere på, ikke mindst grøn vækst og beskæftigelse samt sikkerhed og stabilitet. Bazoum udtrykte taknemlighed over det ekstra danske stabiliseringsbidrag på 10 mio. kr., der har gjort det muligt for den nigerske regering at imødegå nogle af efterdønningerne fra krisen i Libyen gennem minerydning, indsamling af våben og reintegration af tidligere lejesoldater i den libyske hær.”

Niger er et af verdens allerfattigste og svageste lande og er placeret som nr. 186 ud af 187 lande på UNDP’s Human Development Index for 2011. Regeringen i Niger står over for enorme udfordringer i forhold til at skabe økonomisk vækst og udvikling, kontrollere den meget store befolkningstilvækst og imødegå udfordringer i forbindelse med klimaforandringer. Niger har for nylig fået status som olieeksportør og realvæksten ventes at stige til 9,4 pct. i 2012. Den danske udviklingsstøtte til Niger er stigende og vil i fremtiden fokusere på områder som grøn vækst og beskæftigelse, konsolidering af demokrati og menneskerettigheder samt sikkerhed og stabilitet.

Under sit besøg i Danmark mødtes Bazoum også med Folketingets formand, Mogens Lykketoft, en række danske humanitære organisationer og gav en forelæsning på Dansk Institut for Internationale Studier.

For yderligere information kontakt:
Thure Christiansen, Afrikakontoret, tlf. 33920383
Pressehenvendelser til Frej Jackson, tlf. 29724477