Spring til indhold

Invitation til åbent dialogmøde i Herning

18.02.2015  15:08
Handels- og udviklingsministeren inviterer hermed til det andet åbne dialogmøde vedrørende udvikling af den strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter, som denne gang afholdes i Herning.

Endnu engang inviterer handels- og udviklingsministeren til dialogmøde vedrørende udviklingen af den strategiske platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter. Denne gang afholdes dialogmødet i Herning i samarbejde med Væksthus Midtjylland og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og er åbent for alle interesserede.

Mødet finder sted den 5. marts 2015 kl. 15:00 – 17:00 i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning.

Dialogmødet vil fokusere på, hvordan den private sektor bidrager til bæredygtig udvikling i udviklingslande, på partnerskaber mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer m.fl. som katalysator for implementeringen af bæredygtige udviklingsprojekter og på potentialet i nye samarbejdsplatforme, som sikrer samspil mellem udviklingsbehov og innovation, teknologi, viden og investeringer fra den private sektor og fremmer netværk mellem de forskellige aktører.

Indledningsvist vil handels- og udviklingsministeren sætte scenen med indlæg om privatsektorens bidrag til bæredygtig udvikling samt gøre status for processen med udviklingen af den strategiske platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter. Efterfølgende vil der være temaoplæg ved repræsentanter fra erhvervsliv og civilsamfund og spørgsmål og debat i plenum. Morten Elkjær, kontorchef i kontoret for Grøn Vækst i Udenrigsministeriet, vil facilitere mødet.

Tilmelding

Hvis du har lyst til at deltage i dialogmødet i Herning, kan du tilmelde dig ved at klikke på linket her og udfylde formularen.

Program for dialogmødet

 • 15.00
  Velkomst / Morten Elkjær, kontorchef i kontoret for Grøn Vækst, Udenrigsministeriet
 • 15.05 – 15.25
  Privatsektorens bidrag til bæredygtig udvikling – værdien af offentlig-private   partnerskaber samt status for processen med at udvikle den strategiske platform for  innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter / Mogens Jensen, handels-  og udviklingsminister
   - Spørgsmål fra salen og debat
 • 15.25 – 15.50  
  Oplæg om hvordan erhvervslivet bidrager til løsninger på udviklingsbehov/bæredygtig  udvikling og fattigdomsbekæmpelse / navn på oplægsholdere følger
   - Spørgsmål fra salen og debat
 • 15.50 – 16.15  
  Oplæg om offentlig-private partnerskaber som katalysator for implementering af  bæredygtige udviklingsprojekter / navn på oplægsholder følger
   - Spørgsmål fra salen og debat
 • 16.15 – 16.40 
  Oplæg om samarbejdsplatforme/mødesteder for innovative partnerskaber og kobling  mellem lokale udviklingsbehov og forskning, teknologi, investeringer mv. / navn på  oplægsholder følger
   - Spørgsmål fra salen og debat
 • 16.40 – 17.00  
  Opsamling og afrunding / Morten Elkjær, kontorchef i kontoret for Grøn Vækst,  Udenrigsministeriet

Vi håber, at du har lyst til at deltage og ser frem til en spændende eftermiddag med gode ideer og tanker til brug for den videre proces i udviklingen af nye erhvervsinstrumenter og innovative partnerskaber.

Læs mere om processen for udviklingen af den strategiske platform og lanceringen af nye erhvervsinstrumenter på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor du også finder det endelige program for dialogmødet.

 ""